Zmiany wprowadzone

$h=Sąd podtrzymał nakaz usunięcia nielegalnych odpadów w Boguszkowie
$k=efekty_interwencji, odpady, mazowsze
$a=Józef Chodań
$d=2020.11.08
$z=0
$o=
$b=

Pomimo, że już powoli mija 6 rok od zeskładowania odpadów w
Boguszkowie na działce nr ew. 337,337 [[popioly_boguszkow-186]] [[popioly_boguszkow-172]], to idziemy do przodu. W dniu 14 października 2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję
SKO w Radomiu, która nakazywała usunięcie odpadów z
przedmiotowej działki w ilości 2445 ton. Tak więc odpady powinny być usunięte. Również jest opinia
biegłego sądowego, który stwierdził że odpady - popioły zeskładowane nielegalnie w Boguszkowie
mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób ze względu na przekroczenia zawartości antymonu,
arsenu, selenu i fluorków.


Nadal ciekawi nas czy Marszałek już
wreszcie wszczął postępowanie ws. naliczenia kary za nielegalne składowanie odpadów przez firmę z
Warszawy, która jest właścicielem odpadów na działce 337. Również czekamy na ustalenia
prokuratury i policji.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.