Zmiany wprowadzone

$h=Warszawa zrealizowała 11% Programu Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020
$k=raporty, ścieżki, warszawa
$a=Aleksander Buczyński
$d=2017.04.17
$z=0
$o=
$b=2960

#Jedna trzecia z jednej trzeciej

Na nasz raport z realizacji I etapu <q>Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020</q> [[prtr_2020-realizacja_i_etapu-174]] zareagował Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. W dość emocjonalnym wpisie na popularnym portalu społecznościowym zarzucił analizie tendencyjność i usprawiedliwił niewielkie postępy w realizacji I etapu (który powinien się był zakończyć w 2016 r.) tym, że równolegle realizowane są też kolejne etapy. Stwierdził, że zrealizowano już 1/3 całego Programu, a nie tylko jego I etapu. Sprawdziliśmy jak jest w rzeczywistości.

fb_pelnomocnik-174.png
<q>Prawda jest taka, że [...] program jest zrealizowany w 1/3</q> - stwierdził Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. Niestety, przeszacował postępy w realizacji o 200%.

program_rozwoju_tras_rowerowych-13c-mapa960.jpg
Pełen zakres przyjętego w 2013 r. Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020. Czy rzeczywiście została wykonana już 1/3 z oznaczonych czerwoną kreską tras?

Treść Programu można znaleźć na stronie:

http://rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/program_rozwoju_tras_rowerowych.pdf

#Etap I

Etap I Programu omówiliśmy szczegółowo 2 tygodnie temu [[prtr_2020-realizacja_i_etapu-174]]. Dla przypomnienia: z planowanych do 2016 r. 57,7 km zrealizowano 17,1 km (30%), a kolejne 5,6 km (10%) jest w budowie.

Poniżej zestawienie odcinków wykonanych lub w budowie z kolejnych etapów.

#Etap II

W II etapie planowana była m.in. budowa tras rowerowych w ul. Mickiewicza od Potockiej do dworca Gdańskiego, po zachodniej stronie Czerniakowskiej, na Puławskiej w kierunku granicy miasta, na Nowym Świecie i placu 3 Krzyży, na Połczyńskiej, Wolskiej, al. Solidarności od Feminy do placu Bankowego, na moście Śląsko-Dąbrowskim, Grójeckiej od Banacha do placu Zawiszy, pasy rowerowe w ciągu Mazowiecka - pl. Powstańców - Szpitalna - Krucza oraz na Tamce i Zajęczej, modernizacja ścieżki na Modlińskiej. Szczegółowy wykaz można znaleźć w Programie na stronach 197-201. W tabeli poniżej wymieniamy tylko zadania, które zostały choć częściowo wykonane lub rozpoczęto ich realizację w terenie.

Zadanie | ulica / odcinek | plan wg Programu [km] | zrealizowano [km] | w budowie [km] (kwiecień 2017) | uwagi
2B | Batorego (al. Niepodległości &#8211; Waryńskiego) | 0,4 | | 0,4 | z budżetu partycypacyjnego
2E | Pole Mokotowskie | 0,8 | | 0,8 |
8C | Raszyńska | 0,7 | 0,2 | | wykonano 450 m, ale tylko w jednym kierunku, dlatego liczymy 50%
11K | al. Słowiańska | 0,2 | 0,2 | | likwidacja drogi dla rowerów
11K | park Stawy Kellera | 0,2 | | 0,2 | budowa niedokończona i niezabezpieczona, wypadek śmiertelny
16H | al. Solidarności (Wyb. Helskie &#8211; wejście do Parku Praskiego) | 0,3 | 0,3 | |
17A | Kasprzaka (Wolska &#8211; al. Prymasa Tysiąclecia) | 0,9 | 0,3 | | wykonane przez dewelopera
17A | Kasprzaka (al. Prymasa Tysiąclecia &#8211; Bema) | 0,2 | 0,2 | | prowizoryczne poszerzenie ciagu pieszo-rowerowego
22C | Wawelska / S (Raszyńska - al. Niepodległości) | 1,1 | | 1,1 | remont chodnika
23B | Rzymowskiego / S | 1,1 | 1,1 | |
23G | Sikorskiego | 4,0 | | 0,2 |
36A | Mokotowska (Piękna &#8211; al. Armii Ludowej) | 0,8 | 0,2 | |
| POZOSTAŁE | 62,5 | | |
| <b>RAZEM</b> | <b>73,2</b> | <b>2,5</b> | <b>2,7</b> |
| <b>%</b> | | <b>3%</b> | <b>4%</b> |

Z planowanych 73,2 km w terenie wykonano 2,5 km (3%). W budowie jest kolejne 2,7 km (4%), głównie na Polu Mokotowskim i w jego okolicach.

#Etap III

Etap III to m.in. św. Wincentego, Popiełuszki, dokończenie al. Jana Pawła II, cała al. Niepodległości, Puławska od Dolnej do Waryńskiego, al. Krakowska do granicy miasta, Grochowska, Płowiecka i Czecha, Lucerny, dokończenie ciągu Radiowa - Dywizjonu 303. Szczegółowy wykaz można znaleźć w Programie na stronach 201-204. W tabeli poniżej wymieniamy tylko zadania, które zostały choć częściowo wykonane lub rozpoczęto ich realizację w terenie.

Zadanie | ulica / odcinek | plan wg Programu [km] | zrealizowano [km] | w budowie [km] (kwiecień 2017) | uwagi
4C | E. Plater (al. Jerozolimskie &#8211; Koszykowa) | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
21A | Koszykowa | 1,7 | 0,6 | | 350 m pasa obustronnego + 500 m tylko w 1 kierunku
30A | Wołoska | 1,8 | 1,8 | | w ramach budowy II jezdni Wołoskiej
37A | Targowa (Ząbkowska &#8211; Zamoyskiego) | 0,7 | 0,4 | | malowanie na chodniku, bez przejazdów
| POZOSTAŁE | 70,2 | | |
| <b>RAZEM</b> | <b>75,1</b> | <b>3,3</b> | <b>0,1</b> |
| <b>%</b> | | <b>4%</b> | <b>0%</b> |

Z planowanych 75,1 km w terenie wykonano 3,3 km (4%), z tego ponad połowę w ramach budowy drugiej jezdni Wołoskiej. Reszta to pasy rowerowe na części Koszykowej, kontraruch na Emilii Plater (z budżetu partycypacyjnego [[bp-142-srodmiescie]]) i malowany chodnik na części Targowej.

#Powstańców Śląskich

Ul. Powstańców Śląskich została ujęta w Programie (i to jako element korytarz nr 1), nie przypisano jej jednak (zapewne przez przeoczenie) do żadnego z etapów realizacji. Z pomocą przyszedł budżet partycypacyjny, dzięki któremu w (opóźnionej [[budzet_partycypacyjny-171-zaleglosci]]) budowie jest 23% planowanej infrastruktury na tej ulicy.

Zadanie | ulica / odcinek | plan wg Programu [km] | zrealizowano [km] | w budowie [km] (kwiecień 2017) | uwagi
1A | Powstańców Śląskich (Conrada &#8211; Radiowa) | 3,6 | | |
1B | Powstańców Śląskich (Górczewska &#8211; Połczyńska) | 3,7 | 0,3 | 1,7 | z budżetu partycypacyjnego
| <b>RAZEM</b> | <b>7,3</b> | <b>0,3</b> | </b>1,7</b> |
| <b>%</b> | | <b>4%</b> | <b>23%</b> |

#Podsumowanie

Etap | plan wg Programu [km] | zrealizowano [km] | w budowie [km] (kwiecień 2017) | % zrealizowany | % w budowie
Etap I | 57,7 | 17,1 | 5,6 | 30% | 10%
Etap II | 73,2 | 2,5 | 2,7 | 3% | 4%
Etap III | 75,1 | 3,3 | 0,1 | 4% | 0%
<b>RAZEM ETAPY</b> | <b>206,0</b> | <b>22,9</b> | <b>8,4</b> | <b>11%</b> | <b>4%</b>
Poza etapami | 7,3 | 0,3 | 1,7 | 4% | 23%
<b>RAZEM</b> | <b>213,3</b> | <b>23,2</b> | <b>10,1</b> | <b>11%</b> | <b>5%</b>

Starannie przejrzeliśmy zawartość Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020, nie udało się jednak potwierdzić tezy Pełnomocnika o realizacji 1/3 jego całości. Od 2013 r. wykonane w terenie zostało 11% Programu. Jeśli utrzyma się aktualne tempo realizacji, Program zostanie w całości zrealizowany w ciągu 27 lat. W 2041 r. Warszawa będzie rowerowo mniej więcej w tym miejscu, w którym np. Gdańsk był w 2006 r.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.