Zmiany wprowadzone

$h=Czas na rowerową linię średnicową!
$k=warszawa, rowery, pisma, kolej, srn.stanowiska
$a=Maciej Sulmicki
$d=2020.03.10
$z=
$o=
$b=

#Pismo ZM-20-0868-01-MS

Do Prezydenta m.st. Warszawy.

##W Krakowie dałosię

W Krakowie został dziś podpisany <a href="https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/obok-mostow-kolejowych-bedzie-kladka-pieszorowerowa-nad-wisla--95747.html">list intencyjny między władzami miasta a Polskimi Liniami Kolejowymi</a> w sprawie uzupełnienia mostu kolejowego przez Wisłę o przeprawę pieszo-rowerową. Również w Warszawie PKP PLK przygotowuje się do przebudowy mostu średnicowego i wiaduktów stanowiących jego przedłużenie.

##Rowerem przez Wisłę, rowerem przez centrum

Modernizacja linii średnicowej jest wyjątkową szansą na stworzenie atrakcyjnej, bezkolizyjnej trasy pieszo-rowerowej od Dworca Wschodniego do Muzeum Narodowego.

most_poniatowskiego-114-1967.jpg
W niektórych relacjach będzie ona stanowić alternatywę dla Mostu Poniatowskiego, niedostosowanego obecnie do ruchu rowerowego.

W połączeniu z robotami w Alejach Jerozolimskich, nad tunelem linii średnicowej, możliwe będzie zlikwidowanie wreszcie czarnej dziury na mapie infrastruktury rowerowej [[rsc_trasy_w_centrum-186]], aż do placu Zawiszy. W tym celu jednak konieczne jest odpowiednio wczesne ustalenie warunków współpracy między miastem a PKP PLK.

##Kiedy w Warszawie?

W związku z tym, proszę o informację, jakie dzianiadziałania podjął dotychczas Urząd Miasta w celu zapewnienia, by szansa nie została zmarnowana i linia średnicowa została uzupełniona o infrastrukturę pieszo-rowerową &#8211; w szczególności na moście średnicowym i przyległych wiaduktach i nasypach. Jeżeli dotychczas nie zostały podpisane żadne porozumienia w tej sprawie, proszę o informację, kiedy planowane jest ich zawarcie.

sztokholm-113-0390.jpg
[Jeden z mostów kolejowo-pieszo-rowerowych w Sztokholmie. [[sztokholm-113-mosty]]]Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.