Zmiany wprowadzone

$h=Rowerowy skok cywilizacyjny - Szlak Wisły tymczasowo przejezdny
$k=ścieżki, wisła, śródmieście, raporty
$a=$a=Aleksander Buczyński
$d=2017.09.19
$z=0
$o=
$b=

#Wskaźnik nr 2: główne trasy w śródmieściu

Niezależnie od Urzędu Miasta monitorujemy postępy w rozwoju infrastruktury rowerowej w Warszawie za pomocą zestawu wskaźników oceniających sieć tras rowerowych pod kątem najważniejszych potrzeb i problemów. Jednym z nich jest przejezdność centrum dla ruchu rowerowego [[rowerowy_skok_cywilizacyjny-2]]. Otwarty w sierpniu 2017 r. odcinek bulwarów między mostem Śląsko-Dąbrowskim a Świętokrzyskim oznacza, że po 16 latach przebudów i modernizacji chwilowo odtworzono ciągłość Szlaku Wisły na jej lewym brzegu. Zapewne nie potrwa ona długo, bo już rozpoczynają się prace na kolejnym odcinku, na południe od mostu Świętokrzyskiego, a z objazdami zawsze jest problem [[bulwary_wislane-133]], ale z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy, że Warszawa przez ponad miesiąc ma ciągłą trasę rowerową przez centrum.

#Stan na wrzesień 2017 r.

##1/9 (11%)

siec_rowerowa-179-2.jpg
Od sierpnia do września 2017 r. ciągłość zachowywała 1 z 9 planowanych głównych tras rowerowych przez centrum Warszawy.

##Dokumentacja zdjęciowa

bulwary-179-0321.jpg
Na oddanym do użytku bulwarze odtworzono oznakowanie Szlaku Wisły sprzed 16 lat, już zapomniane na innych odcinkach.

bulwary-179-0323.jpg
Pojawiło się także oznakowanie innowacyjne, bez żadnego umocowania w przepisach. Zapewne chodzi o to, że pochylnią samochody mogą jeździć w obu kierunkach, a rowery tylko w dół.

bulwary-179-0337.jpg
Zgodnie z obowiązującym od 11 lat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Szlak Wisły powinien być główną trasą rowerową. Jednak forma (kilkukrotne przeskakiwanie z poziomu bulwarów na poziom Wisłostrady, pochylnie zakończone ostrym zakrętami czy <q>strefa zamieszkania</q>) kłóci się z przypisaną trasie funkcją, na co zwracaliśmy uwagę już 7 lat temu, gdy rozpoczynano projektowanie [[bulwary-102]].

bulwary-179-0338.jpg
Przeskakiwanie z góry na dół uzasadniono omijaniem fragmentów najbardziej obciążonych ruchem pieszym (na dole), jednak na górze zabrakło miejsca na wydzieloną drogę dla rowerów o szerokości 2,5 m. W efekcie ani na dole, ani na górze nie zachowano parametrów głównej trasy rowerowej.

bulwary-179-0339.jpg
Tymczasowość ciągłości podkreśla fakt pozostawienia w przypadkowych miejscach tablic informujących o objazdach sprzed 4 lat.

#A co z Tamką?

Wiele osób pytało się, czy wykonanie pasów rowerowych na Tamce nie oznacza, że ukończona została również druga trasa przez centrum, tym razem wschód - zachód. Jednak, tak jak pisaliśmy we wprowadzeniu [[rowerowy_skok_cywilizacyjny-2]], tej trasie brakuje odcinka na ul. Sokolej, nieuwzględnionego w I etapie budowy Trasy Świętokrzyskiej [[trasa_swietokrzyska-087]]. Obecnie trwa przebudowa skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, która powinna przynajmniej częściowo rozwiązać problem. Ciekawe, czy uda się ją zakończyć zanim ponownie zamknięta zostanie trasa północ - południe?

#Zobacz także

Przyjęta metodologia - skąd się wziął przebieg głównych tras, jakie wymogi powinny spełniać: [[rowerowy_skok_cywilizacyjny-2]]

Recenzja południowego odcinka Szlaku Wisły: [[nsr_solec-14a]]

Wyrywki z bogatej historii zamknięć i objazdów: [[wsr]] [[spojnia-objazd]] [[bulwary_wislane-133]] [[bulwary_wislane-13c]]
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.