Zmiany wprowadzone

$h=Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019
$k=sprawozdania
$a=Patryk Bielecki
$d=2020.10.13
$z=0
$o=
$b=

Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2018.2019.

Sprawozdanie merytoryczne:
download://sprawozdania/sprawozdanie2019.pdf

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne:
download://sprawozdania/finanse2019-ogolne.pdf

- rachunek zysków i strat:
download://sprawozdania/finanse2019-rzs.pdf

- bilans:
download://sprawozdania/finanse2019-bilans.pdf

- informacja dodatkowa:
download://sprawozdania/finanse2019-uzupelnienie.pdfZmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.