Zmiany wprowadzone

$h=Czy Trzaskowski opuścił Puchalskiego?
$k=rowery, warszawa, pisma
$a=Marcin Jackowski, Rafał Muszczynko
$d=2020.03.13
$z=0
$o=
$b=

Systemowy brak konsultacji wielu ważnych projektów [[konsultacji_brak-202]], wpadki wykonawcze i ślimacze tempo nadrabiania zaległości [[raporty]] nie wróżą dobrze rozwojowi transportu rowerowego w Warszawie. Widać w tej materii wyraźny regres. A ponieważ kluczową rolę pełni w niej Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej [[zarzadzenie_pelnomocnik-157]], siłą rzeczy rodzi to pytania o jego skuteczność.

<b>Pełnomocnik prezydenta to personalnie kto inny, ale uprawnieniami i mocą sprawczą tożsamy mocodawcy. Taki ma sens instytucja pełnomocnictwa, jeśli traktuje się ją poważnie. Czy Rafał Trzaskowski traktuje poważnie rozwój transportu rowerowego? I swego pełnomocnika od tych spraw? Prawdopodobnie nie, skoro albo się z nim nie spotyka, albo robi to potajemnie.</b>

#30 stycznia &#8211; wniosek

30 stycznia 2020 r. zwracamy się do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy z bardzo prostym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Oto jego treść.

<p style="margin-left:10%;">
Wnoszę o przekazanie w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej następujących informacji i dokumentów.</p>
<p style="margin-left:10%;">
1. Ile razy pan prezydent Rafał Trzaskowski spotykał się z pełnomocnikiem prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej.</p>
<p style="margin-left:10%;">
2. Kiedy miały miejsce te spotkania (daty).</p>
<p style="margin-left:10%;">
3. Przekazanie kopii notatek z tych spotkań lub innych form zapisu ich przebiegu, ustaleń i poruszonych tematów.</p>

<p style="margin-left:10%;">Proszę o przesłanie w/w informacji w postaci elektronicznej (czytelne skany PDF) pocztą elektroniczną na adres (&#8230;).</p>

Urzędy niekiedy narzekają, że przez zamiłowanie obywateli do wyciągania przeróżnych informacji (czy wręcz nadużywanie prawa do informacji publicznej) nie mogą normalnie pracować, tak bardzo pracochłonne jest udzielanie odpowiedzi. W tym przypadku było wręcz przeciwnie. Poprosiliśmy o jedną liczbę, listę kilku/nastu dat i skany kilku/nastu dokumentów. Ich przygotowanie w dobrze zorganizowanym urzędzie nie powinno trwać dłużej niż godzinę. A jak było w tym przypadku?

#11 lutego &#8211; konieczne analizy

Ustawowo adresat ma na odpowiedź 14 dni. 11 lutego 2020 r. Gabinet Prezydenta odpowiada tak:

<p style="margin-left:10%;">
Szanowny Panie,<br />
nawiązując do nadesłanego w dniu 30 stycznia 2020 r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego spotkań Prezydenta m.st. Warszawy z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej (...) informuję, iż z uwagi na <b>konieczność analizy</b> i <b>ewentualnego przygotowania</b> stosownych informacji, przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedź na rzeczony wniosek zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do dnia 30 marca 2020 r. (...)

<p style="margin-left:10%;"> Z up. Prezydenta m.st. Warszawy<br />
Katarzyna Puchała <br />
Naczelnik Wydziału Informacji Publicznej w Gabinecie Prezydenta</p>

Trudno zgadnąć, jakich analiz (poza może prostym zsumowaniem) wymagałaby ta odpowiedź. Podobnie niezrozumiały jest udział w tym jakichś ,,właściwych merytorycznie komórek&#8221;, skoro nie pytaliśmy o nic, co wykraczałoby poza sferę gabinetu prezydenta &#8211; czyli nie mieściło się w jego terminarzu i obowiązkach sekretarza czy asystenta. Wierzymy, że Rafał Trzaskowski posiada sekretarza i terminarz.

#25 lutego &#8211; informacja nie istnieje

Mijają dwa tygodnie. 25 lutego 2020 r. możemy wreszcie poznać efekt ,,analiz&#8221;. I doznać sporego rozczarowania. Co się okazuje?

<p style="margin-left:10%;">
Szanowny Panie,<br />
w odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że Urząd m.st. Warszawy <b>nie prowadzi rejestru spotkań</b> Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Wobec braku takiego rejestru, nie możemy podać informacji o liczbie takich spotkań, ich terminie i przebiegu.</p>

<p style="margin-left:10%;">Z up. Prezydenta m.st. Warszawy<br />
Joanna Siedlanowska <br />
zastępca dyrektora</p>

Nie napawa radością to, że prezydent Trzaskowski i jego gabinet tak nisko ocenia wagę kontaktów z Pełnomocnikiem, że w żaden sposób ich nie dokumentuje. Zabawne i znamienne jest to, jak długo w gabinecie trwało ustalanie tak prostego faktu. Na ogół nieistnienie pewnych informacji daje się stwierdzić od ręki czy w krótkim czasie.
Ratusz warszawski ma jednak swoje własne standardy zarządzania jakością...

#Brak informacji też o czymś świadczy

Jeśli chodzi o meritum zapytania, nasza ciekawość spełzła na niczym. Ale pośrednio korespondencja odsłania istotne informacje. Spróbujmy wysnuć z niej wnioski i postawić pytania, do których ta sytuacja prowokuje.

Czy Urząd m.st. Warszawy nie prowadzi żadnego rejestru spotkań prezydenta i nie utrwala w żaden sposób ich przebiegu, ustaleń i poruszonych tematów? Czy też z tej rejestracji jedynie wyłączono spotkania z tak mało znaczącymi dla prezydenta Trzaskowskiego rozmówcami, jak jego pełnomocnicy?

Byłoby dziwne, gdyby decydent tak wysokiego szczebla, a zarazem osoba młoda, doświadczonadoświadczony i obytaobyty w świecie,świecie były minister, nie miał przekonania o ogromnej wadze dokumentowania tego, co robi i jak zarządza ogromnym organizmem. Warto zauważyć, że prezydent nie pisze osobiście pism &#8211; ma od tego asystentów, którym dyktuje ich zręby czy fragmenty. Zapewne dużo czyta. Ale w przeważającej części wykonuje swe obowiązki właśnie poprzez spotkania, zarówno wewnętrzne (ze swymi podwładnymi), jak i zewnętrzne, merytoryczne i kurtuazyjno-okolicznościowe. O ile wizytacje czy przemowy na imprezach tworzą mniej istotny, poboczny wątek, o tyle z merytorycznych spotkań prezydent czerpie wiedzę o mieście i na nich też nim kieruje. Czy bez ich dokumentowania można mówić o skutecznym i przejrzystym zarządzaniu miastem?

Jak wiadomo, Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy [[zarzadzenie_pelnomocnik-157]] [§ 4.]. Dobry szef nie zaniedbuje kontaktów z podwładnymi, bo to działa demotywująco. Dobry szef czuje się odpowiedzialny za to, co deleguje do swego personelu, więc monitoruje to przynajmniej okresowo. Dobry szef wie, że podwładni też potrzebują kontaktów i wymiany opinii z przełożonym.

Nie wiemy, czy Rafał Trzaskowski nie spotyka się z Łukaszem Puchalskim wcale, czy spotyka się, ale przywiązuje do tych kontaktów tak małą wagę, że nie widzi potrzeby zapisywania czegokolwiek na ich temat. Jednak każda z tych możliwości to bardzo zła wiadomość dla rowerzystów. Wszystko wskazuje na to, że Pełnomocnik nie ma żadnego wsparcia ze strony mocodawcy i został sam jak zderzak.

Stawia to pod znakiem zapytania obietnice wyborcze prezydenta. Oznacza puszczenie tych lekceważonych spraw na żywioł, przyzwolenie na wyrzucanie środków publicznych w błoto. Bo skoro szef daje jasny sygnał, że nie dba o rowery, to znaczy że przyzwala na inwestycje źle przygotowane, chaotyczne, niedostosowane do potrzeb i niebezpieczne. A w przyszłości na poprawianie bubli możliwych do uniknięcia dziś. Rafał Trzaskowski kapituluje wobec zwolenników dalszej prosamochodowej rozrzutności, za jakiego uchodzi jego zastępca Robert Soszyński, i daje im wolną rękę. A ponieważ dziś już nie wypada twierdzić, że "Warszawa to nie wieś, by po niej jeździć rowerem", to dla zachowania pozorów prowadzi się działania marketingowe &#8211; druk map, rowerowy maj, media społecznościowe itp. Infrastruktura oczywiście też, ale taka, która nie zagrozi dominacji samochodów.

<small>Wytłuszczenia w cytatach od redakcji.</small>

#Zobacz też

Co ma etyka do pełnomocnika?
[[pelnomocnik-0941]]

Istotne zarządzenia
[[zarzadzenie_rowerowe-10b]]
[[zarzadzenie_pelnomocnik-157]]

Ostatnie objawy rowerowej zapaści w stolicy <br />
zanik obowiązkowych konsultacji [[konsultacji_brak-202]]<br />
powolna realizacja Programu Rozwoju Tras Rowerowych [[prtr_2020-realizacja_ii_etapu-194]]<br />
zapowiedź likwidacji ddr na ul. Sokratesa [[sokratesa_ddr-202]] [[sokratesa_uwagi-202]]<br />
skandal z separatorami z Miodowej [[miodowa_separator-202]]<br />
zakonserwowana patologia w alei Zjednoczenia [[al_zjednoczenia_rower-203]]<br />
brak całościowego zarządzania [[nie_dostepna-201]]
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.