Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do programu budowy obwodnic 2020-2030
$k=transport, kraj, pisma
$a=Patryk Bielecki, Aleksander Buczyński, Wojciech Szymalski
$d=2020.03.21
$z=
$o=
$b=

#Pismo z 20 III 2020 r.

Do Ministerstwa Infrastruktury.

Formularz uwag do projektu programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Lp. |CZĘŚĆ PROJEKTU, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA/WNIOSEK|ZAPIS W PROJEKCIE, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA/WNIOSEK| TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU LUB PROPONOWANY ZAPIS| UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU LUB PROPONOWANEGO ZAPISU|Część projektu, której dotyczy uwaga/wniosek|Zapis w projekcie, którego dotyczy uwaga/wniosek| Treść uwagi/wniosku lub proponowany zapis| Uzasadnienie uwagi/wniosku lub proponowanego zapisu
1.| Rozdział 3.2 Cele Programu lub Rozdział 2.3 Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie |Uzupełnić: Obecnie brak zapisów dotyczących konkretnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia wpływu ruchu drogowego dla odcinków „odciążanych”. |Integralnym elementem każdego projektu obwodnicy będzie przebudowa (nie remont) starego przebiegu drogi krajowej z elementami uspokojenia ruchu (poszerzenie chodników, wydzielenie pasów ruchu dla rowerów, zablokowanie przejazdu tranzytem itp.) |Sama budowa obwodnicy bez zmian na starym przebiegu nie przyniesie oczekiwanej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a samorządy często nie mają budżetu by poradzić sobie z przebudową przekazanej im drogi.
2. |Rozdział 3.2 Cele Programu lub Rozdział 2.3 Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie |Uzupełnić: Obecnie brak zapisów dotyczących konkretnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia wpływu ruchu drogowego dla odcinków nowoprojektowanych (planowanych do wybudowania). |Przy wszystkich w projektach będzie uwzględnione wybudowanie chodnika lub drogi dla rowerów i pieszych (DDRiP). W projektach będzie uwzględnione nasadzenie drzew wzdłuż dróg. <br />Poza tym w każdym projekcie obwodnicy zostanie przeanalizowana potrzeba w zakresie ruchu pieszego i rowerowego także w poprzek obwodnicy, tak by obwodnica nie tworzyła bariery między centrum miasta a przyległymi miejscowościami, terenami rekreacyjnymi czy zakładami pracy w okolicy. Aby uniknąć koncentracji ruchu pieszego i rowerowego na głównych drogach - będą zapewnione dodatkowe bezpieczne korytarze pieszo-rowerowe także poza głównymi skrzyżowaniami na obwodnicy - np. w ciągu drogi lokalnej, której ciągłość zostanie przerwana dla ruchu samochodowego, wzdłuż rzeki, wzdłuż czynnej linii kolejowej. W zależności od klasy obwodnicy, natężenia ruchu i lokalizacji mogą to być tunele, kładki, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną lub azylami.<br />Nowe inwestycje nie będą budowane kosztem gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych. | Wysoka roślinność niweluje negatywne oddziaływanie ruchu drogowego i schładzają asfalt w upalne dni (jak drzewo będzie odpowiednich rozmiarów).<br />Nowobudowane obwodnice powinno się projektować w sposób kompleksowy i nienaruszający dotychczasowych powiązań komunikacyjnych (pieszych, rowerowych, ruchu lokalnego).<br />Zapis odnośnie linii kolejowych ma umożliwić w przyszłości odbudowę linii kolejowych, aby włączyć miasta w sieć powiązań transportowych. Negatywne przypadki w Myśliborzu i Barlinku nie powinny być nigdy więcej powielane.
3. | Rozdział 3.2 Cele Programu lub Rozdział 2.3 Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie |Uzupełnić| Każdemu projektowi obwodnicy będzie towarzyszyć plan zagospodarowania obejmujący tereny przyległe co najmniej w okolicy 500m-1000m od drogi. | Przygotowując plan zagospodarowania otoczenia należy zapewnić, że nowej drogi nie zostaną zabudowane od razu domami i małymi zakładami przemysłowymi w postaci urban sprawl, które wieloma zjazdami i wjazdami na drogę przyczynią się do szybkiego pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. |Załącznik nr 2 |Uzupełnić| Do listy rezerwowej powinny być dodane obwodnice następujących miejscowości:<br />Mazowieckie<br />- Maków Mazowiecki (DK 57)<br />- Skrzeszew (DK 62)<br />- Repki (DK 62)<br />- Zwoleń (DK 79)<br />- Stara Wieś pod Węgrowem (DK 62)<br />Małopolskie<br />- Koszyce (DK 79)<br />Świętokrzyskie<br />-Sandomierz (DK 77) po prawej stronie Wisły<br />- Opatowiec (DK 79)<br />- Nowy Korczyn (DK 79)<br />- Nagłowice (DK 78)<br />Podkarpackie<br />- Ustrzyki Dolne (DK 84) - przynajmniej prace przygotowawcze<br />Dolnośląskie:<br />- Międzylesie (DK 33)<br />Warmińsko-Mazurskie <br />- Lidzbark Warmiński (DK 51) i Rogóż (DK 51)| Przez wskazane miejscowości przechodzą drogi krajowe, których uciążliwość znacząco wpływa na jakość życia. Nowy przebieg w Sandomierzu poprawi również dostęp pieszy i rowerowy do dworca kolejowego.


#Projekt

<q>Projekt programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030</q>:
download://projekty1/2020-03-100_Obw/Projekt_Programu_Budowy_100_Obwodnic_na_lata_2020-2030.pdf
.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.