Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do planu budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
$k=warszawa, pisma
$a=Krzysztof Gubański, Maciej Sulmicki, Paweł Ziniewicz
$d=2020.05.20
$z=0
$o=
$b=

Do 31 maja 2020 r. można składać wnioski w ramach konsultacji planu budowy ponad tysiąca punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie. Dokumentację można znaleźć <a href="https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-projektu-plan-budowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-pojazdow-elektrycznych-na-obszarze-m-st-warszawy/">na stronie ZTM.</a> Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Można przy tym wykorzystać nasze uwagi, przytoczone poniżej.

#Pismo ZM-20-0874-01-MS

Do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy", przesyłam następujące uwagi i wnioski.

1. Podstawowym warunkiem przy budowie stacji ładowania powinno być, by nie
pogarszały one warunków ruchu pieszego. Tym samym stacje kategorycznie nie
powinny być stawiane na chodnikach w sposób ograniczający jego szerokość.

205-ladowanie-stacje-1.jpg
Powinny
być lokalizowane wyłącznie w części pasa drogowego przeznaczonej dotychczas na
miejsca do parkowania pojazdów bądź w linii słupów/słupków. W tym drugim
przypadku istotne jest jednak, by nie były stawiane w sposób skutkujący zwężeniem
chodnika w większym stopniu niż dotychczas. (Ewentualne różnice w szerokości
względem słupka powinny skutkować odpowiednim dosunięciem ładowarki do
krawędzi miejsca parkingowego.)

Dla porządku przypominam, iż miejsca parkingowe nie wymagają skrajni, jako że
jest ona wliczona w ich wymiary. Dodatkowa skrajnia wymagana jest jedynie
w przypadku jezdni bez wyznaczonych miejsc do parkowania. Jezdnią nie jest m.in. pas
parkingowy. Wynika to jednoznacznie z przepisów, choćby paragrafu 30
"Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne", gdzie zaznaczono, iż pas postojowy znajduje się przy jezdni lub poza nią, nie
stanowi zaś jej części.

2. W ramach realizacji projektu powinny zostać uwzględnione stacje do ładowania innych
pojazdów niż samochody, np. rowerów elektrycznych. Mogą one być rozszerzeniem
funkcji stacji do ładowania samochodów lub alternatywą dla nich.

Stacje umożliwiające ładowanie roweru powinny umożliwiać jednocześnie jego
bezpieczne przypięcie.

3. Wskazane jest, aby stacje były rozproszone po dzielnicach, a nie koncentrowały się w
centrum. W ten sposób będą spełniały swoją funkcję i mieszkańcy będą mogli ładować
pojazdy w nocy w dzielnicach sypialnych.

4. Wygląd stacji powinien zostać skonsultowany z Biurem Architektury i Planowania
Przestrzennego.

Do wiadomości:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.