Umożliwi to budowę w miejsce tego pasa ścieżki rowerowej o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi. Szczegóły początkowej części tego odcinka przedstawiono na schematycznym rysunku nr 1.