Przykładową sieć połączeń RegioEkspress w roku 2020 przedstawia załączony rysunek.