Wystarczył jednak tydzień (2011.08.10) i tabliczki odnalazły się, dotarły na miejsce, a nawet trafiły pod właściwe znaki. Jak nie w Warszawie!