Można jednak mieć wątpliwości, czy rzeczywiście na buspasie powinny być dopuszczone wszystkie pojazdy jednośladowe i czy w ogóle jest sens określania roweru jako pojazdu jednośladowego, skoro od ostatniej nowelizacji prawa o ruchu drogowym wyróżnikiem roweru jest jego szerokość, a nie jedno- lub wielośladowość.