Od redakcji

Jako członek Europejskiej Federacji Pasażerów, zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnoeuropejskiej ankiecie nt. doświadczeń pasażerów przeprowadzanej na potrzeby kontroli dotyczącej praw pasażerów prowadzonej obecnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Zaproszenie od ETO

Szanowni pasażerowie!

Dziękujemy za chęć wzięcia udziału w naszej ankiecie. Celem tej inicjatywy jest zebranie doświadczeń zwykłych pasażerów, takich jak Państwo czy my. Wyniki ankiety posłużą jako źródło cennych informacji na potrzeby kontroli dotyczącej praw pasażerów prowadzonej obecnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Na podstawie rezultatów tej kontroli Trybunał będzie mógł sformułować zalecenia, które przyczynią się do lepszego uregulowania i egzekwowania praw pasażerów. Oprócz niniejszej ankiety w kontroli uwzględnione zostaną opinie krajowych organów odpowiadających za egzekwowanie praw pasażerów, a także informacje uzyskane od linii lotniczych, przedsiębiorstw kolejowych oraz przewoźników autokarowych i promowych. Naszym celem jest sporządzenie wyważonego i pożytecznego sprawozdania z kontroli, którego publikacja jest planowana na drugą połowę 2018 r.

Udział w ankiecie jest anonimowy. Aby podzielić się z nami swoimi osobistymi doświadczeniami, proszę wypełnić pole tekstowe na końcu kwestionariusza. Proszę pamiętać, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów w indywidualnych przypadkach, lecz możemy wyciągnąć wnioski z Państwa doświadczeń i pomóc w tworzeniu przepisów dotyczących praw pasażerów w taki sposób, aby wiele problemów zostało wyeliminowanych na trwałe. Uprzejmie prosimy o niepodawanie w kwestionariuszu żadnych danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie on przez nas uwzględniony.

Wypełnienie ankiety zabierze około 5 minut. Jesteśmy Państwu wdzięczni za czas i współpracę. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o tej ankiecie znajomym i kolegom z pracy.

Dziękujemy!

Erki Must, szef zespołu odpowiedzialnego za kontrolę dotyczącą praw pasażerów, Europejski Trybunał Obrachunkowy

Link do ankiety

Ankieta dotycząca praw pasażerów