9 i 16 lipca zorganizowaliśmy dwa kolejne – ostatnie już – szkolenia dla kierowców komunikacji miejskiej mające na celu uwrażliwienie ich na potrzeby osób z trudnościami z poruszaniem się: pasażerów z niepełnosprawnościami, starszych oraz rodziców prowadzących wózki z dziećmi.

Pierwsze z nich odbyło się w zajezdni MZA „Woronicza”, a drugie „Ostrobramska”.

Kierowcy wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach, mającym pokazać im, na jakie problemy w komunikacji zbiorowej natrafiają osoby niewidome i niedowidzące, seniorzy, pasażerowie na wózkach, z wózkami czy osoby z epilepsją oraz innymi chorobami.

Uczestnicy wcielali się w osoby niewidome i z zasłoniętymi oczami musieli trafić we wskazane miejsce oraz wejść do autobusu.

Ćwiczyli też odpowiednie wprowadzanie pasażerów na wózkach do autobusu, dowiadywali się jak oferować swoją pomoc i jak reagować w niebezpiecznych sytuacjach.

Kierowcy ocenili szkolenie jako bardzo przydatne. Wypowiedź jednej z uczestniczek można wysłuchać tutaj (link do audycji na stronie RDC) .

Dziękujemy Miejskim Zakładom Autobusowym za współpracę, a kierowcom za udział, cenne pytania i wymianę doświadczeń.