Pismo z dnia 3 kwietnia 2023 r. do Zarządu Oczyszczania Miasta

Szanowni Państwo,

Powołany na podstawie Regulaminu pracy Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności z dnia 22.02.2023 r. zespół roboczy, zajmujący się tematem odśnieżania dróg rowerowych, w wyniku dyskusji z dnia 15 marca 2023 roku z udziałem m.in. przedstawicielki ZOM oraz przedstawiciela ZDM, opracował w imieniu Komisji następujące rekomendacje:

 • Komisja z uznaniem przyjmuje propozycję zwiększenia zakresu odśnieżania infrastruktury rowerowej. Traktujemy to jako wyraz troski o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy korzystających z roweru jako podstawowego środka transportu również zimą. Dodatkowo zachęci to do całorocznego korzystania z rowerów tych, którzy dotychczas przemieszczali się tym środkiem transportu jedynie sezonowo.
 • Wnioskujemy o nawiązanie współpracy z innymi zarządcami infrastruktury (Urzędy Dzielnic, Zarząd Zieleni Warszawskiej, GDDKiA) w celu stworzenia pełnej listy utrzymywanych w okresie zimowym odcinków infrastruktury rowerowej.
 • Wnioskujemy o nieodkładanie odśnieżania do czasu ustania opadów. Ubijany pod kołami rowerów śnieg tworzy później podłużne, lodowe koleiny, na których nietrudno o upadek.
 • Wnioskujemy o odśnieżanie również łączników między jezdniami a odśnieżaną infrastrukturą rowerową, co umożliwi jazdę zgodnie z przepisami i pełne wykorzystanie odśnieżania.
 • Przykryte warstwą śniegu trasy rowerowe często są wizualnie trudne do odróżnienia od innego rodzaju infrastruktury. W poprzednich latach z tego powodu granice odśnieżania tras rowerowych nie zawsze pokrywały się z faktycznym przebiegiem trasy. Z tego powodu wnioskujemy o wpisanie w dokumenty przetargowe wymogu posługiwania się podkładami geodezyjnymi przez brygadzistów nadzorujących odśnieżanie.
 • Wnioskujemy o monitorowanie zmian w kluczowych trasach rowerowych w celu aktualizacji listy odśnieżanych dróg dla rowerów.
 • Wnioskujemy o traktowanie infrastruktury rowerowej nieobjętej odśnieżaniem jako pełnoprawnej infrastruktury rowerowej, nie zaś jako miejsca pryzmowania śniegu usuwanego z jezdni i chodników.
 • Pasy rowerowe są integralną częścią jezdni, w związku z czym wnioskujemy o objęcie ich takim samym standardem odśnieżania jak pasy do ruchu ogólnego, obok których się znajdują.
 • Proponujemy następujące zmiany na liście odśnieżanych odcinków tras rowerowych:

  • Zmniejszenie priorytetu:
   • fragmentów w ciągu ulic Zabranieckiej i Strażackiej
   • ciągu Wydawnicza i Szpotańskiego
   • ciągu Anielewicza i Świętojerska
   • Olbrachta
   • Lazurowa
   • ciągu Księżnej Anny, Rzeczna i Rozwadowskiego
   • Wał Miedzeszyński
  • Dodanie:
   • Wybrzeże Szczecińskie od Okrzei do mostu Poniatowskiego wraz ze zjazdami na most Świętokrzyski
   • Targowa
   • Głębocka, św. Wincentego na odcinku od CH Targówek do Kondratowicza
   • Conrada
   • wiadukt na Andersa
   • al. 4 Czerwca 1989 r. (niski priorytet)
   • Kleszczowa
   • Dolina Służewiecka
   • al. Jana Rodowicza “Anody” (niski priorytet)
   • Branickiego od Alei Rzeczypospolitej do POW
   • węzeł Słowackiego/al. AK
   • Rembielińska od Kondratowicza do trasy Toruńskiej
   • Boboli od Rostafińskich do Pola Mokotowskiego
   • al. Niepodległości od Batorego do kładki

Z poważaniem

Agnieszka Nowak
Przewodnicząca Prezydium BKDS ds. Mobilności