Poradnik projektowania bezpiecznej i użytecznej infrastruktury rowerowej

Projektowanie bezpiecznych i użytecznych tras rowerowych to sztuka niezbyt popularna i mało znana w naszym kraju. Jednak przy dobrych chęciach jej podstawy można opanować dość szybko. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy broszurę pt. Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową. Omawia ona na przykładach najważniejsze kryteria, które powinny spełniać ścieżki rowerowe, aby dobrze służyć mieszkańcom, a nie zarastać trawą.

Jeśli jesteś projektantem, urzędnikiem odpowiedzialnym za ścieżki czy radnym - sugestie zawarte w tym folderze pomogą Ci uzyskać lepszą jakość infrastruktury rowerowej, a więc większe zadowolenie mieszkańców i efektywniej wydane pieniądze. Łatwo zmarnować fundusze na ścieżkę nieatrakcyjną, która nie spełni swojej roli: ani nie zachęci nowych osób do jazdy na rowerze, ani nie poprawi bezpieczeństwa i wygody osób już korzystających z roweru - a może je wręcz pogorszyć. Skorzystaj więc z okazji by uczyć się na błędach cudzych, nie własnych!

Folder wydało stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach projektu Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie, dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zdjęcia: Aleksander Buczyński, Piotr Gogolewski, Marcin Hyła, Marcin Jackowski, Przemek Miller, Marcin Myszkowski, Sebastian Pawłowski, Krzysztof Rytel, Kazimierz Uromski, Magda Zowsik. Opracowanie merytoryczne: Zielone Mazowsze. Redakcja: Marcin Jackowski. Projekt i skład: Agnieszka Sienkiewicz.

Przejdź do wersji online

[zobacz >>>]

Pobierz broszurę

Wersja elektroniczna: PDF, 1403 kB

Pomóż w dystrybucji

Zapraszamy organizacje pozarządowe i nieformalne grupy walczące o lepsze warunki dla ruchu rowerowego do wykorzystania tej publikacji w swej lokalnej działalności. Jeśli chcesz upowszechnić broszurę wśród grupy celowej - np. radnych w swojej gminie lub dzielnicy - skontaktuj się z nami!