Pismo Zarządu Dróg Miejskich

Warszawa, 02.10.2008 r.

Od: Zarząd Dróg Miejskich.

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo BD-IR-IO-TPR-5511-129-3-08 i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, [zobacz >>>] przekazujemy w zestawieniu tabelarycznym dane dotyczące wykorzystania jezdni wschodniej i buspasa na ul. Marszałkowskiej od strony Galerii Centrum.

Okres Samochodowy ruch indywidualny [poj./h] Autobusy ZTM [poj./h] Autobusy przewoźników prywatnych [poj./h] Łącznie autobusy [poj./h] Łączny udział autobusów w ruchu [%]
Szczyt poranny 1572 39 16 55 3,38
Miedzyszczyt 1772 34 13 47 2,65
Szczyt popołudniowy 1232 36 15 51 3,97

Przeciętny czas postoju autobusów ZTM na przystankach nie przekracza 1 min., zaś w przypadku autobusów linii prywatnych wynosi 5 min 45 sek. Stwierdzono również kilkakrotnie dłuższe postoje autobusów prywatnych na buspasie nie związane z wymianą pasażerów, i w tych przypadkach powinna być podjęta interwencja Straży Miejskiej, której przypominamy, iż przewoźnicy są poinformowani odnośnie funkcji przystanku a nie miejsca postojowego.

Na ul. Marszałkowskiej, w godzinach szczytu porannego, zaobserwowano niewielki ruch rowerowy, nie przekraczający 10 rowerów/h, z czego 2 rowerzystów poruszało się na zasadach ogólnych, wraz z samochodami osobowymi.

Informujemy jednocześnie, iż na ul. Marszałkowskiej, na odcinku Rondo Dmowskiego - Świętokrzyska, na przestrzeni ostatnich 5 lat odnotowano 1 wypadek z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego, do którego doszło na wysokości DH "Sezam" na jezdni wschodniej, poza odcinkiem, na którym funkcjonuje pas autobusowy.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, iż rowerzyści poruszający się buspasem o niewielkim obciążeniu ruchem są w mniejszym stopniu narażeni na zagrożenie bezpieczeństwa niż ci, którzy poruszają się na zasadach ogólnych. W związku z powyższym podtrzymujemy stanowisko zawarte w piśmie ZDM/5511/DTBR/464/08, iż nie zgłaszamy zastrzeżeń odnośnie dopuszczenia ruchu rowerowego na pasie autobusowym na wschodniej jezdni ul. Marszałkowskiej.

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kazubek

Do wiadomości:
1. Straż Miejska m.st. Warszawy,
2. Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.

Od redakcji

Wygląda na to, że w tym przypadku jedyną instytucją podchodzącą nieufnie do pozwolenia rowerzystom jeździć prawą stroną jezdni zamiast jej środkiem jest Inżynier Ruchu. Miejmy nadzieję, że powyższe argumenty okażą się przekonujące i wkrótce zobaczymy na Marszałkowskiej szeroki pas autobusowo-rowerowy.