Przy okazji konferencji klimatycznej COP27 powstają różne koalicje, pisma, apele i dokumenty. Nam najbliżej do powstałego tej jesieni dużego i mającego poparcie na wielu kontynentach Partnerstwa na rzecz Aktywnych Podróży i Zdrowia (Partnership for Active Travel nad Health) https://pathforwalkingcycling.com/about/. Jego misją jest wparcie chodzenia i jazdy na rowerze jako kluczowego rozwiązania wyzwań klimatycznych, zdrowotnych i równościowych. Partnerstwo tworzy 14 światowych organizacji, w tym European Cyclists' Federation, UN Environment, Dutch Cycling Embassy, UCI - Union Cycliste Internationale, Walk21.