Nowa globalna koalicja

Przy okazji konferencji klimatycznej COP27 powstają różne koalicje, pisma, apele i dokumenty. Nam najbliżej do powstałego tej jesieni dużego i mającego poparcie na wielu kontynentach Partnerstwa na rzecz Aktywnych Podróży i Zdrowia (Partnership for Active Travel nad Health) https://pathforwalkingcycling.com/about/. Jego misją jest wparcie chodzenia i jazdy na rowerze jako kluczowego rozwiązania wyzwań klimatycznych, zdrowotnych i równościowych. Partnerstwo tworzy 14 światowych organizacji, w tym European Cyclists' Federation, UN Environment, Dutch Cycling Embassy, UCI - Union Cycliste Internationale, Walk21.

Działania partnerstwa

Pierwszymi działaniami partnerstwa są raport o znaczeniu chodzenia i jazdy na rowerze dla współczesnych globalnych wyzwań: https://pathforwalkingcycling.com/report/ oraz list do rządów i włodarzy miast. Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie obok już ponad 400 organizacji z całego świata zostało sygnatariuszem listu sporządzonego przez PATH: https://pathforwalkingcycling.com/cop27/.

Treść listu

Wzywamy rządy i miasta do większych inwestycji w rozwiązania piesze i rowerowe, aby osiągnąć cele klimatyczne i poprawić jakość życia ludzi

Umożliwienie większej liczbie ludzi bezpiecznego poruszania się pieszo i na rowerze jest niezbędne do osiągnięcia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Jednak piesi i rowerzyści nie są traktowani priorytetowo w transporcie, miksie mobilności oraz w szerszym programie klimatycznym.

Prawdziwie zrównoważony paradygmat mobilności musi obejmować znacznie większy udział inwestycji w ruch pieszy i rowerowy. Zwiększenie jego udziału w liczbie podróży w miastach jest szybkim, niedrogim i niezawodnym sposobem na znaczne ograniczenie emisji pochodzących z transportu, ograniczenie korków oraz zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Zapewni również poprawę zdrowia publicznego, wzmocnienie gospodarek oraz bardziej sprawiedliwe społeczeństwa.

Transport odpowiada za 27% światowej emisji dwutlenku węgla i jest sektorem o największym wzroście emisji. Pojazdy poruszające się po drogach odpowiadają za prawie trzy czwarte emisji CO2 całego sektora transportu i liczby te nie maleją. Potencjał zastąpienia części ruchu samochodowego podróżami pieszymi i rowerowymi jest jednak ogromny i w zasięgu ręki.

60% podróży miejskich na całym świecie jest krótszych niż 5 kilometrów, a ponad połowa z nich jest obecnie pokonywana pojazdami silnikowymi. Ruch pieszy i rowerowy mógłby zastąpić znaczną część tych krótkich podróży. Rowery elektryczne jeszcze bardziej zwiększają ten potencjał. Co więcej, spacerowanie lub jazda na rowerze przez 30 minut dziennie wystarczy, aby spełnić minimalne wymogi zdrowotne WHO i zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 20-30%.

Biorąc pod uwagę fakt, że COP27 odbywa się w Afryce, warto zauważyć, że chodzenie jest już podstawowym środkiem transportu dla większości ludzi zamieszkujących ten kontynent. Nawet 78% porusza się pieszo na co dzień – często dlatego, że nie mają innego wyboru. Narażają swoje życie w chwili, gdy wychodzą z domów z powodu dróg zdominowanych przez pędzące samochody, brak chodników, prowizoryczne przejścia i duże zanieczyszczenie generowane przez pojazdy. Do 2050 roku kraje o niskich i średnich dochodach będą posiadały ponad dwie trzecie samochodów na świecie. Wraz z tym rośnie pilna potrzeba jeszcze większych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę pieszą i rowerową.

Z tych wszystkich powodów Partnership for Active Travel and Health wraz z niżej podpisanymi organizacjami zdecydowanie apeluje do władz krajowych i miejskich, aby zobowiązały się do priorytetowego traktowania i inwestowania w pieszych i rowerzystów, poprzez kwoty ustalone na poziomie krajowym oraz zintegrowane i spójne strategie, plany, fundusze i konkretne działania na rzecz:

  • Infrastruktury – aby chodzenie i jazda na rowerze były bezpieczne, dostępne i łatwe.
  • Kampanii społecznych – wspierające zmianę nawyków mobilności ludzi.
  • Planowanie przestrzenne – zapewniające bliskość i jakość dostępu do codziennych usług pieszo i rowerem.
  • Integracji z transportem publicznym – aby wspierać zrównoważoną mobilność w dłuższych podróżach.
  • Budowanie potencjału – aby umożliwić efektywną realizację skutecznych strategii pieszych i rowerowych, które mają mierzalny wpływ.

Jesteśmy przekonani, że umieszczenie ruchu pieszego i rowerowego w samym sercu globalnych, krajowych i lokalnych strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym nie tylko przyczyni się do realizacji pilnych celów klimatycznych, ale także poprawi jakość życia ludzi na całym świecie.