Udostępniając teksty, zdjęcia i rysunki w witrynie Stowarzyszenia, udzielamy zgody na ich nieodpłatne indywidualne drukowanie i kopiowanie na własny użytek przez wszystkich zainteresowanych, jeśli nie jest to zastrzeżone inaczej na stronie zawierającej dany materiał.

Powielanie ich w całości lub części w większej liczbie lub w środkach przekazu jest również dozwolone nieodpłatnie, pod następującymi warunkami:

1. podania źródła (autor tekstu, Zielone Mazowsze, odsyłacz URL do strony zawierającej materiał);

2. powiadomienia o tym Stowarzyszenia listem elektronicznym, zwykłym lub faksem.

W przypadku publikacji w Internecie prosimy o załączenie do powiadomienia odsyłacza do niej. W przypadku publikacji w czasopismach, materiałach drukowanych, na płytach CD i innych nośnikach - prosimy o przesłanie dwóch egzemplarzy publikacji na podany w stopce adres. W przypadku wykorzystania materiałów w filmie, audycji radiowej lub programie telewizyjnym - egzemplarzem będzie płyta z nagraniem.

Umieszczanie samych odsyłaczy do materiałów znajdujących się na tej witrynie nie wymaga zgody ani powiadomienia.

Uwaga: poglądy wyrażane w obecnych tu publikacjach, zwłaszcza pismach i listach do stowarzyszenia, niekoniecznie muszą odzwierciedlać stanowisko Zielonego Mazowsza. Zdarzają się też teksty lub ich fragmenty o charakterze humorystycznym. Przed zacytowaniem materiału jako stanowiska Stowarzyszenia sugerujemy skontaktowanie się z naszym biurem.