Uwagi i wnioski do studium Centralnego Portu Komunikacyjnego

Założenia (strona 27)

Należy uzupełnić o wskazanie etapowania budowy linii kolejowych.

Po przeanalizowaniu najbardziej potrzebne do realizacji odcinki, których realizacja przyczyni się do znacznej zmiany czasu przejazdu między ważnym ośrodkami, to:

• linia nr 5 (CPK - Płock - Grochowalsk) i nr 50 (Grochowalsk - Włocławek) (szprycha nr 1)

• linia nr 29 Ostrołęka (centrum miasta) - Łomża - Pisz (szprycha nr 3)

• linia nr 56 Zamość - Tomaszów Lubelski -Bełżec (szprycha nr 5)

• linia nr 54 Trawniki - Zamość, którą można zastąpić w I etapie elektryfikacją, a wcześniej realizacją łącznicy w Zawadzie (szprycha nr 5)

• linia nr 88 CPK - Korytów - linia nr 12 (np. Mszczonów), która umożliwi połączenie Radomia zanim zostanie wybudowana linia kolejowa przez Grójec (szprycha nr 6)

• linia nr 586 Idzikowice - Opoczno, linia nr 89 Wąsosz Konecki - Kielce i przedłużenie linii nr 73 z Buska-Zdroju do Tarnowa (szprycha nr 7)

• linia nr 170 przez Jastrzębie-Zdrój i Żory do Katowic, najpierw odcinek - granica czeska - Jastrzębie - Łaziska/Orzesze z łącznicami do linii nr 140 i nr 169 (szprycha nr 7)

• linie nr 622 i nr 623 planowane przez PKP PLK S.A. (szprycha nr 7)

• linie nr 86 i nr 87 Sieradz - Wrocław Główny (szprycha nr 9)

• linie nr 267 i 268 Żarów - Świdnica - Wałbrzych, a w ewentualnie także w rejon Kamiennej Góry (bez odcinka granicznego, jeśli Czesi nie będą budować i elektryfikować linii w rejonie Trutnova) (szprycha nr 9)

• linia nr 631 Parczew - Biała Podlaska - Fronołów (szprycha nr 12)

W jak najszybszym okresie, oprócz łącznicy w Zawadzie (linia nr 630), powinna powstać linia kolejowa nr 638 Szabnie - Jedlicze (do Krosna) oraz powinna zostać zwiększona prędkość maksymalna na linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża.

Uzasadnienie

Utworzenie pierwszego etapu w horyzoncie czasowym 2030 r. pozwoliłoby uruchomienie przewozów obejmującego dojazd do CPK i Warszawy z całego kraju w akceptowalnym czasie przejazdu (do 4 godzin). Dopiero dalsze inwestycje realizowane po 2030 r. powodowałyby osiągnięcie czasów określonych w Uchwały Rady Ministrów nr 173/2017. Etapowanie i powyższy podział umożliwi realizację połączeń do CPK ze wszystkich rejonów kraju.

Etap pierwszy (do 2030 r.)

Ostatecznie plan I etapu „szprych” wyglądałby następująco.

• Szprycha nr 1

o Linia nr 5 CPK - Grochowalsk
o Linia nr 50 Grochowalsk - Włocławek
o Jako rezerwowe (linia nr 5 Grochowalsk - Grudziądz i nr 247 Grudziądz - Warlubie)

• Szprycha nr 2

o Linia nr 20 Warszawa Praga - Kątne

• Szprycha nr 3

o Linia nr 29 Łomża - Pisz
o Jako rezerwowe (linia nr 29 Ostrołęka - Łomża i Pisz - Giżycko)

• Szprycha nr 5

o Linia nr 56 Zamość - Bełżec i eletryfikacja linii nr 69 i planowanej 630
o Jako rezerwowe (linia nr 54 Trawniki - Zamość)

• Szprycha nr 6

o Linia nr 88 CPK - Korytów - linia nr 12 (Mszczonów)
o Elektryfikacja linii nr 106 Rzeszów - Jasło i nr 108 Jasło - Ustrzyki Dolne
o Jako rezerwowe (linia nr 88 od linii 12 w rejonie Mszczonowa do Warki)

• Szprycha nr 7

o linia nr 586 Idzikowice - Opoczno
o linia nr 89 Wąsosz Konecki - Kielce
o linii nr 73 z Buska-Zdroju do Tarnowa
o linia nr 622 i nr 623 Podłęże - Piekiełko
o linia nr 170 w rejonie Jastrzębia-Zdrój - w przypadku protestów w rejonie Mikołowa wybudować najpierw odcinek - granica czeska - Jastrzębie - Łaziska/Orzesze z łącznicami do linii nr 140 i nr 169, a odcinek w rejonie Mikołowa w późniejszym etapie
o jako rezerwowe (linie w rejonie Węzła Małopolsko-Śląskiego: linie nr 111 i 113)

• Szprycha nr 8

o Elektryfikacja linii nr 287 Opole - Nysa i nr 137 Nysa - Kłodzko

• Szprycha nr 9

o Linia nr 86 i 87 Sieradz - Wrocław Główny
o Linia 85 Warszawa - CPK - Łódź
o linie nr 267 i nr 268 Żarów - Świdnica - Wałbrzych Szczawienko
o Elektryfikacja linii nr 14 Krotoszyn - Głogów i nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski
o rezerwowe (linia nr 85 Łódź - Poznań oraz nr 268 Wałbrzych - rejon Kamiennej Góry

• Szprycha nr 12

o Linia nr 631 Parczew - Biała Podlaska - Janów Podlaski - Fronołów
o Elektryfikacja linii nr 30 Lublin - Łuków, 31 Siedlce - Hajnówka, 32 Białystok - Czeremcha i 52 Lewki - Hajnówka

Kolejowe liniowe inwestycje towarzyszące (strona 32)

Uwaga redakcyjna do mapy. Odcinek ciągu nr 3 pomiędzy Ełkiem a Trakiszkami fragmentarycznie powinien być ciemnozielony oznaczony jako planowany do budowy.

Uzasadnienie

Obecnie większość wariantów sprowadza się do zmiany geometrii, a więc jest to budowa linii od podstaw , a nie modernizacja istniejącej.

Ciąg nr 6 (CPK –Rzeszów –Sanok) (strona 50)

Całkowicie w programie CPK pominięta jest planowana linia kolejowa nr 166 Dębica - Jasło, która znalazła się na liście linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Warto więc rozważyć nową odnogę szprychy nr 6 od Sandomierza przez Tarnobrzeg, Mielec, Dębicę do Jasła

Należy też przedłużyć szprychę nr 6 do Ustrzyk Dolnych i Krościenka.

Ciąg nr 8 (CPK –Kłodzko) (strona 65)

Do zastanowienia się jest przedłużenie szprychy nr 8 z Kłodzka do Kudowy i dalej w śladzie dawnej linii kolejowej do Nachodu. Niezbędna byłaby elektryfikacja odcinka do Kudowy i pozyskanie porozumienia od strony czeskiej.

Uzasadnienie

Przedłużenie ciągu nr 8 umożliwi uruchomienie pociągów z CPK do ośrodków turystycznych w Kotlinie Kłodzkiej i do Czech.

Mapa ciągu 1 (CPK – Kołobrzeg / Koszalin / Słupsk / Gdańsk)

Linia 5 ark. 1

Na odcinku pomiędzy Sochaczewem i Wyszogrodem lepiej skoordynować przebieg wariantów linii kolejowej oraz drogi tak, aby zminimalizować liczbę skrzyżowań między nimi oraz na jak najdłuższych odcinkach uzyskać bezpośrednie przyleganie trasy drogowej i kolejowej.

Uzasadnienie:

Nadmierna liczba skrzyżowań biegnących generalnie równolegle tras podnosi koszty, utrudnia racjonalne zagospodarowanie terenu, jest nieestetyczna krajobrazowo.

Linia 5 ark. 1

Przewidzieć przystanek osobowy w rejonie Młodzieszyna

Uzasadnienie:

Młodzieszyn jest dużą miejscowością gminną. Zlokalizowanie tam peronów pozwoli uruchomić połączenia regionalne.

Linia 5 ark. 2

Przebieg w rejonie Płocka. Rozważyć dodatkowe warianty:

1. Wariant przejścia wyłącznie przez Płock (bez trasy omijającej) po śladzie nitki przechodzącej przez Płock w wariancie zielonym ale ze złagodzonymi łukami: przybliżenie do miejscowości Białkowo, w Płocku: zbliżenie do lub nawet przecięcie ul. Pasternakiewicza, przejście przez narożnik terenu Mostostalu Płock, przejście przez teren ogrodów działkowych między ul. Narodowych Sił Zbrojnych i wąwozem Brzeźnicy, przejście przekopem przez las Ochronny PKN Orlen w rejonie firmy Nova Gips. Na odcinku od ul. Otolińskiej do skarpy wąwozu w Brzeźnicy przebieg w tunelu (także pod obecnym poziomem stacji kolejowej Płock).

2. Wariant przejścia tunelowego przez centrum Płocka pod ulicami: Wyszogrodzka – Jachowicza z dworcem pod Nowym Rynkiem (podwariant wariantu niebieskiego, także umożliwiający rezygnację z nitki omijającej miasto).

Uzasadnienie:

Warianty te umożliwiłby ograniczenie kosztów przez budowę tylko jednego przebiegu w rejonie Płocka. Jak wskazano w opisie jest możliwość złagodzenia łuków tak, aby utrzymać wysoką prędkość pociągów, także nie zatrzymujących się w Płocku. Obecny wariant niebieski nie ma sensu ze względu na konieczność prowadzenia go w wielokilometrowym tunelu pod ul. Wyszogrodzką, czyli będzie dużo droższy od wariantu zielonego, a i tak nie zapewni wprowadzenia kolei do samego centrum miasta. Dlatego proponujemy także jego modyfikację, przy której wysoki koszt przynajmniej daje uzyskanie dworca w samym centrum.

Linia 5

Uwzględnić przebieg jak najbliżej Golubia-Dobrzynia, Lipna i Wąbrzeźna z ewentualnym wykorzystaniem istniejących tam stacji z dworcami kolejowymi.

Uzasadnienie:

Taki przebieg umożliwi lepsze wykorzystanie kolei pasażerskiej, łącząc miasta powiatowe z CPK i Warszawą.

Linia 400

Rozważyć stację końcową linii nr 400 w Jastrowiu (zamiast w Okonku).

Uzasadnienie:

Jastrowie jest 8-tysięcznym miastem położonym w pocięcie zlotowskim. Jest też ośrodkiem turystycznym. Zasadne jets więc włączenie go w połączenia do większych miast (Bydgoszcz, Warszawa).

Mapa ciągu 2 (CPK - Olsztyn)

Linia 20 ark. 2

Za najkorzystniejsze włączenie nowej linii nr 20 do istniejącej linii nr 6 uważamy przebieg według wariantu niebieskiego. Sugerujemy lekką korektę tego wariantu tak, żeby wybiegał on z linii nr 6 mniej więcej na jej przedłużeniu (a tory linii nr 6 skręcały łukiem po istniejącym śladzie, tor do jazdy w kierunku Działdowa wiaduktem nad linią nr 20) przez Jackowo Dworskie i w rejonie Pniewa koniec korekty przebiegu.

Uzasadnienie:

Wariant ten pozwoli pociągom najwyższej kategorii uniknąć jazdy po istniejącym łuku linii nr 6 w rejonie Jackowa Dworskiego, którego mały promień wymuszałby ograniczenie prędkości lub powodował konieczność jego przebudowy (co zakładają pozostałe warianty).

Mapa ciągu 3 (CPK - Ostrołęka - Giżycko / Białystok - Trakiszki (granica) / Kuźnica Białostocka (granica))

Linia 6 ark. 1

Wnioskujemy o wytyczenie drugiego wariantu przebiegu linii nr 6, o orientacyjnym przebiegu od stacji WWO wzdłuż ulic: Księżnej Anny – Nieświeckiej – Jesionowej – Janowieckiej przez tereny ROD Irys i ROD Gaj do zbiegu z linią nr

Uzasadnienie:

Tak wyznaczony wariant pozwoli nie tylko na uzyskanie krótszej trasy, ale przede wszystkim na uniknięcie łuków o bardzo niskich promieniach, powodujących ograniczenie do bardzo niskiej prędkości na początkowym odcinku, które przewiduje jedyny obecnie przedstawiony wariant (pomarańczowy). Odcinek przez ogrody działkowe może być wykonany na nasypie z przejściami w osiach obecnych alejek.

Linia 29 ark. 1

Wnioskujemy o modyfikację wariantu zielonego dla łącznicy w relacji Łomża – Łapy tak aby na podejściu do Łomży omijał łukiem wieś Podgórze, następnie łukiem o odwrotnym znaku wieś Giełczyn i ewentualnym łukiem wokół wsi Zawady włączał się do istniejącej linii Śniadowo – Łomża.

Uzasadnienie:

Taki przebieg powinien być nieco krótszy i zapewniać wyższe promienie łuków (wyższą prędkość) od przedstawionego w SSL.

Linia 29 ark. 1

Warianty powinny zawierać planowane przez PKP PLK przedłużenie linii kolejowej nr 29 przez centrum Ostrołęki.

Uzasadnienie:

Uwzględnienie tej uwagi poprawi czytelność zamierzeń inwestycyjnych w tym rejonie

Linia 29 ark. 1

Linia nr 29 powinna przebiegać przez centrum Łomży.

Uzasadnienie

Łomża jest ponad 60-tysięcznym ośrodkiem, do którego przyjeżdżają osoby załatwiać sprawy, robić zakupy. Dlatego stacja powinna być zlokalizowana w centrum miasta, w miejscu gdzie obecnie znajduje się stacja kolejowa linii nr 49.

Linia 29 ark. 1 Projektując przedłużenie linii kolejowej nr 29 przez Łomżę, należy przewidzieć nową linię kolejową pomiędzy Łomżą a Zambrowem z wykorzystaniem działek po dawnej linii kolejowej.

Uzasadnienie:

Zambrów jest 25-tysięcznym miastem i największym miastem województwa podlaskiego pozbawionego już jakiegokolwiek transportu kolejowego w pobliżu miasta. Pociągi kursujące tą linią pozwoliłyby na przesiadkę w Łomży do pociągów jadących w kierunku Warszawy i CPK.

Mapa ciągu 5 (CPK - Chełm (granica) / Bełżec (granica))

Linia 56

Przebieg linii kolejowej nr 56 powinien być jak najbliżej centrum miasta i terenów zurbanizowanych Tomaszowa Lubelskiego.

Uzasadnienie

Powiązanie miasta Tomaszów Mazowiecki z CPK powinno odbywać się bez potrzeby wykorzystywania innych środków transportu (samochód, autobus) w dojeździe do dworca.

Mapa ciągu 6 (CPK - Rzeszów - Sanok)

Linia 88

Linia powinna przebiegać przez jak najbardziej zurbanizowane tereny Grójca. Najkorzystniejszy wydaje się być wariant zielony.

Uzasadnienie

Taki przebieg umożliwi przejazd z Grójca do Warszawy bez potrzeby używania innych środków transportu (samochód, autobus), a więc w akceptowalnym czasie przejazdu.

Linia 84, ark. 1 i 2

Do wariantu zielonego określić podwariant różniący się tym, że przejście z wariantu niebieskiego do pomarańczowego następowałoby wzdłuż drogi Skaryszew – Modrzejowice (po jej zachodniej stronie).

Uzasadnienie:

Podwariant ten byłby krótszy od wariantu zielonego (czas przejazdu, koszty), uniknięto by pętli przez miejscowości Bujak i Alojzów, a także pozwoliłby uniknąć konfliktu z zabudową w miejscowości Bujak.

Spośród tak zdefiniowanych wariantów uważamy wariant niebieski za zdecydowanie konieczny do odrzucenia, ponieważ skraca drogę i czas jazdy w porównaniu do trasy obecnymi liniami kolejowymi zdecydowanie mniej w porównaniu do pozostałych wariantów. Spośród pozostałych za korzystniejszy uważamy określony przez nas podwariant zielony, gdyż umożliwi obsługę także miejscowości Skaryszew, czego nie zapewnia wariant pomarańczowy, a jest krótszy od wariantu niebieskiego.

Linia 88 Rozważyć przebieg linii po zachodniej stronie Sandomierza i włączyć dawne miasto wojewódzkie - Tarnobrzeg w sieć dowozów do CPK.

Uzasadnienie

Obecnie dworzec w Sandomierzu położony jest z dala od starego miasta i osiedli mieszkaniowych. Dodatkowo linia nr 80 całkowicie wyprowadza połączenia do CPK z miasta. Podobnie jest z Tarnobrzegiem, który także zostałby bez połączeń do CPK. Wykorzystać można częściowo bocznicę która prowadzi ze stacji Sandomierz do huty, a następnie nowym mostem nad Wisłą. Jednocześnie warto rozważyć stworzenie linii kolejowej łączącej Tarnobrzeg ze Stalową Wolą bez potrzeby zmiany kierunku jadąc od strony Warszawy. Powiązać te inwestycje należy z korytarzem drogi S-74. Potrzeba ta jest zapisana w załączniku nr 5 Uchwały Rady Ministrów 173/2017 dotyczącej Koncepcji przygotowania CPK Portu Solidarności.

Mapa ciągu 7 (CPK - Katowice - granica Polska/Czechy / Kraków - Zakopane / Muszyna (granica) / Skarżysko-Kamienna)

Linia 73, ark. 1 i 2

Dodać wariant, który od Buska Zdroju do miejscowości Kawczyce biegnie śladem wariantów zielonego i granatowego, następnie odgina się w kierunku wschodnim, przechodzi po północnej stronie wsi Baranów, odgina się w kierunku południowym, przechodzi po wschodniej stronie miejscowości Piasek Mały i po zachodniej stronie miejscowości Solec Zdrój (tu stacja), po zachodniej stronie wsi Wełnin, po wschodniej stronie wsi Kawęczyn, pomiędzy wsiami Brzostków i Błotnowola, przecina mostem Wisłę w jej zakolu, na wschód od miejscowości Mędrzechów trafia w ślad istniejącej linii kolejowej nr 115. Następnie biegnie trasą tej linii z odpowiednio (znacząco) złagodzonymi łukami aż do miejscowości Olesno od której dalej do Tarnowa biegnie śladem wariantu granatowego.

Uzasadnienie:

Każdy z przedstawionych w SSL wariantów przecina obszary Natura 2000, co najmniej obszar PLB260001 Dolina Nidy w rejonie Nowego Korczyna. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, idącymi w ślad za przepisami dyrektyw unijnych, inwestycje liniowe nie mogą być realizowane w wariancie przecinającym obszar natura 2000, jeśli jest możliwy wariant alternatywny, omijający taki obszar (casus Doliny Rospudy). Zgłoszony przez nas wariant jest właśnie takim wariantem, omijającym wszystkie obszary Natura 2000. Skoro taki wariant istnieje to zgodnie z prawem żaden wariant przecinający obszary Natura 2000 nie ma prawa zostać zrealizowany.

Linia 73

Linia nr 73 powinna przebiegać przez obecną stację kolejową w Dąbrowie Tarnowskiej, która jest miastem powiatowym, względnie budowa linii nr 73 powinna pociągnąć za sobą rewitalizację wraz elektryfikacją linii nr 115.

Uzasadnienie:

Nowe linie do CPK nie powinny powodować degradacji powiązań miast powiatowych, które posiadają linie kolejowe nieużytkowane w ruchu pasażerskim.

Linia 73

Rozważyć przebieg linii nr 73 przez wykorzystanie terenu dawnej bocznicy ze Stawian Pińczowskich do Pińczowa w celu włączenia miasta (powiatowe, 10 tys. mieszkańców) do sieci kolejowej i dalej do Buska-Zdrój

Uzasadnienie

Miasta powiatowe powinny posiadać dostęp połączeń kolejowych i być lokalnymi węzłami przesiadkowymi.

Linia 113

Wprowadzić dodatkowy wariant z przebiegiem linii nr 113 pod terminalem lotniska w Krakowie.

Uzasadnienie

PKP PLK obecnie zamówiły wykonanie studium wykonalności dla węzła krakowskiego, w tym właśnie dla przedłużenia linii nr 118 pod lotniskiem do Zabierzowa. Należy rozważyć więc także taki wariant przebiegu ciągu nr 7.

Linia 111 i 113, ark. 1

Zmodyfikować wariant niebieski tak, aby przechodził przez Łazy (wpinał się w linię nr 1 między Zawierciem i Łazami na przedłużeniu odcinka prostego linii nr 1 przechodzącego za Łazy i wypinał się za Łazami tak jak jest to w tej chwili narysowane, ewentualnie ze z złagodzeniem łuku. Na całym odcinku wspólnym z linia 1 należy zapewnić osobna parę torów dla nowej linii tak, żeby nie było konieczności ani zwalniania ze względu na rozjazdy, ani budowy skrzyżowań bezkolizyjnych torów.

Uzasadnienie:

Każdy z przedstawionych w SSL wariantów przecina obszary Natura 2000, przy czym wariant niebieski tylko nieznacznie, w rejonie trójkąta miejscowości: Niegowonice, Grabowa, Mitrega . Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, idącymi w ślad za przepisami dyrektyw unijnych, inwestycje liniowe nie mogą być realizowane w wariancie przecinającym obszar natura 2000, jeśli jest możliwy wariant alternatywny, omijający taki obszar (casus Doliny Rospudy). Zgłoszony przez nas wariant jest właśnie takim wariantem, omijającym wszystkie obszary Natura 2000. Skoro taki wariant istnieje to zgodnie z prawem żaden wariant przecinający obszary Natura 2000 nie ma prawa zostać zrealizowany.

Wprawdzie istniałaby możliwość tylko lekkiej korekty wariantu niebieskiego w rejonie konfliktu z obszarem Natura 2000 tak, żeby go wyeliminować, natomiast nasza propozycja ma tę dodatkową zaletę, że zapewnia obsłużenie szybką koleją Łazów ale także umożliwienie na stacji Łazy wygodnej przesiadki na pociągi kursujące linia nr 1 w celu obsługi miast północnej części konurbacji śląsko-zagłębiowskiej (Zawiercie, Dąbrowa Górnicza) szybciej niż za pomocą przesiadki w węźle na skrzyżowaniu z linią Kraków – Katowice.

Linia 170 Uwzględnić przebieg linia łączącej Jastrzębie-Zdrój z Katowicami przez centrum miasta Żory, najlepiej przez istniejącą stację kolejową z dworcem. Uzasadnienie Żory są jednym z nielicznych w województwie śląskim miastem z rosnącą liczbą mieszkańców i w którym są spore inwestycje związane z programem „Mieszkanie+”.

Linia 96

Do rozważenia po 2030 r., a więc w II etapie, jest budowa nowego przebiegu odcinka Nowy Sącz - Muszyna przez Łabową i Krynicę-Zdrój.

Uzasadnienie

Zaletą jest włączenie Krynicy w sieć połączeń międzynarodowych, znaczne skrócenie czasu przejazdu i brak zmiany kierunku jazdy od strony linii Podłęże - Piekiełko. Projekt ten wpisywałby się w sieć TEN-T w ramach korytarza CE-65. Dzięki nowemu przebiegowi skróci się czas jazdy na Słowację (m.in. do Koszyc) i Zakarpacie na Ukrainie.

Mapa ciągu 9 (CPK - Łódź - Wrocław - granica Polska/Czechy / Poznań - Szczecin / Zielona Góra / granica Polska/Niemcy / Gorzów Wielkopolski)

Linia nr 86 i 87 ark. 2

Uwzględnić łącznicę w celu stworzenia relacji regionalnych Łódź - Sieradz - Wieluń.

Uzasadnienie

Obecnie Wieluń, spore miasto powiatowe, jest pozbawiony połączeń kolejowych ze stolicą województwa. Nowe linie kolejowe niwelują zastany od czasów zaborów stan. Należy więc uwzględnić łącznicę, aby takie relacje były możliwe z Wielunia, Wieruszowa do Sieradza i Łodzi.

Linia 86 i 87

Rozważyć zmianę napięcia (z prądu stałego na zmienny i odwrotnie) od strony węzła wrocławskiego dopiero w rejonie Namysłowa, za linią nr 143.

Uzasadnienie

Budowa nowej linii umożliwi wjazd od strony Oleśnicy i Kluczborka znacznie skracając czas przejazdu dla pociągów regionalnych i towarowych. Nowa linia także wpłynie korzystnie na funkcjonowanie węzła wrocławskiego pomiędzy Wrocławiem Głównym a Wrocławiem Mikołajowem. Można się spodziewać, że odcinek od Wrocławia do linii nr 143 w rejonie Namysłowa będzie wykorzystywany w ruchu mieszanym. Ze względu na planowaną sieć prądu zmiennego i małą ilość taboru (i tak planowany do wykorzystania na innych liniach i odcinkach), zasadne jest, aby ten odcinek był zasilany prądem stałym 3kv.

Mapa ciągu 12 (Stalowa Wola - Lublin - Biała Podlaska - Białystok)

Linia 68, ark. 1

Dodać 2 nowe warianty:

Wariant 1: nowa stacja kolejowa Kraśnik na terenie niezabudowanym wzdłuż ul. Przemysłowej po jej zachodniej stronie (na tyłach Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego) , włączenie do istniejącego odcinka linii:

- na północ – przebieg równolegle do ul. Lubelskiej, następnie łukami z przecięciem ul. Lubelskiej w miejscu gdzie przecinała rozebrana linia towarowa Kraśnik – Kraśnik Fabryczny, następnie łukiem w drugą stronę do włączenia do linii nr 68.

- na południe: - w rejonie ul. Widerlika przebieg równolegle do DK nr 74, następnie na jej skręcie w prawo pójście na wprost lub lekko w lewo , następnie przebieg dostosowany do rzeźby terenu z ominięciem Rzeczycy Księżej łukiem od wschodu i włączeniem do linii nr 68 na stacji Rzeczyca.

Wariant 2: część południowa i lokalizacja stacji Kraśnik jak w wariancie 1, dalej śladem rozebranej linii Kraśnik – Kraśnik Fabryczny w kierunku zachodnim, dalej wzdłuż ul. Urzędowskiej na nasypie, przystanek Kraśnik Fabryczny pomiędzy ul. Słowackiego i Fabryczną, dalej łuk wokół Fabryki Łożysk Tocznych i dalej możliwie prosty przebieg do włączenia do linii nr 68 pomiędzy przystankiem Niedrzwica Kościelna i stacją Niedrzwica

Uzasadnienie:

Przedstawioną w SSL propozycję wyprostowania linii nr 68 uważamy za niewystarczającą. Mimo, że prowadzi ona do pominięcia zbędnej pętli przez Szastarkę to jednak dalej stacja kolejowa położona jest poza zabudową miasta. Wariant I wprowadza stację kolejową w centrum starej części Kraśnika. Natomiast wariant II (preferowanym przez nas) ponadto doprowadza kolej nie tylko do głównego zakładu przemysłowego miasta, ale także w rejon w którym koncentruje się większość zabudowy, a jest on oddalony o ponad 5 km od starego Kraśnika.

Dotychczasowy przebieg linii nr 68 wynika z przebiegu linii frontu w roku 1915, i choć był odcinkowo korygowany nadal nie ma kształtu optymalnego, wynikającego zarówno z potrzeby zapewnienia najkrótszego czasu przejazdu jak i obsłużenia jak największego obszaru zabudowanego. Te zaszłości nie mogą trwać przez stulecia.

Linia 631, ark. 1-3

Wydaje się, że najkorzystniejszy jest wariant granatowy – na całej długości. Należy jednak rozważyć także przebieg jak najbliżej Serpelic. Niezależnie od tego powinno rozważyć się przebieg przy największych miejscowościach powiatu bialskiego, czyli Wisznic i Łomaz.

Uzasadnienie:

Wariant granatowy zapewnia obsługę także Janowa Podlaskiego, bez starty długości w porównaniu do wariantu niebieskiego, gdyż wariant niebieski nadkłada drogę z powodu konieczności wjazdu na stację w Białej Podlaskiej z odwrotnej strony. Serpelice są miejscem licznych miejsc noclegowych i znacznym ośrodkiem turystycznym jak na skalę tej części kraju.

Linia 631, ark. 3

Należy uwzględnić łącznicę z Sarnak na linię nr 631.

Uzasadnienie

Łącznica umożliwi uruchomienie pociągów regionalnych w relacji Siedlce - Sarnaki - Serpelice - Janów Podlaski (Biała Podlaska). Umożliwi połączenie Serpelic i Janowa Podlaskiego z Siedlec i Warszawy. Umożliwi także uruchomienie połączeń Siedlce - Biała Podlaska alternatywną trasą.

Linia 631, ark. 3

Rozważyć wariant wydłużenia linii nr 631 nowym mostem do miasta Siemiatycze i stamtąd odbić na wschód po śladzie dawnej bocznicy do linii nr 31. Należy przewidzieć także łącznice z linii nr 31.

Alternatywnie: przewidzieć wjazd kieszeniowy w śladzie dawnej bocznicy do centrum tego miasta.

Uzasadnienie

Stacja Siemiatycze położna jest 8 km od miasta. Nowa linia umożliwiłaby włączenie zurbanizowanej części (15-tysięcznego miasta) w sieć kolejową.

Studium

Strategiczne studium lokalizacyjne inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego: PDF, 6523 kB.

Mapy poszczególnych ciągów dostępne są na stronie CPK.