IR/2713/06 - do Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych na ul. Tunelowej, w rejonie ul. Kolejowej oraz w rejonie ul. Kasprzaka, uprzejmie informuję, że po ponownym przeanalizowaniu zaopiniowałem pozytywnie lokalizację przystanku "na żądanie" na ul. Tunelowej, między przejazdem kolejowym a skrzyżowaniem z ul. Kolejową.

Pozostaje lokalizacja przystanku w rejonie ul. Kasprzaka. W tej sprawie proponuję spotkanie w terenie stron odpowiedzialnych i zainteresowanych lokalizacją omawianego przystanku. O terminie spotkania zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem.

Z poważaniem

Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
mgr inż. Janusz Galas

Do wiadomości: Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

IR/2237/06 - wg rozdzielnika

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego dla linii nr 197 w rejonie ul. Kasprzaka, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Inżynier Ruchu m. st. Warszawy zaprasza na spotkanie w terenie dotyczące przedmiotowej sprawy.

Spotkanie odbędzie się 27.04.2006r. (czwartek) o godzinie 10.00 na ul. Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Krzyżanowskiego. Proszę o delegowanie swoich przedstawicieli.

Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
mgr inż. Janusz Galas

Otrzymują:

Pan Wojciech Szymalski, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor biura Drogownictwa i Komunikacji

Zarząd Dróg Miejskich

Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zarząd Transportu Miejskiego, Obszar Działalności Przewozowej

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji