Pismo Rzecznika z 07.09.2006 r.

DO: Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

dotyczy: wielomiesięcznej zwłoki ZTM z poprawą warunków korzystania z linii 197 na Woli (braku przystanków)

Szanowny Panie!

Doceniając zaangażowanie Biura Drogownictwa i Komunikacji w omawianą sprawę po naszej interwencji w kwietniu b.r. [zobacz >>>] dziękujemy za podjęte kroki. Niestety, jesteśmy zmuszeni do ponownego wystąpienia. Z dużym rozczarowaniem odbieramy brak skutecznych działań ZTM zmierzających do poprawy warunków korzystania z linii 197 na Woli. Mimo spotkania w tej sprawie 27.04.2006r, [zobacz >>>] stwierdzonego obiektywnie braku przeszkód dla realizacji postulatów pasażerów i deklaracji ze strony instytucji mogących doprowadzić do zmian, linia 197 już dziewiąty miesiąc funkcjonuje bez niezbędnych przystanków. Przez cztery miesiące nie udało się nawet ustawić słupka przy Tunelowej, co jest jedynym działaniem niezbędnym dla uruchomienia planowanego tam przecież pierwotnie przystanku.

Trzeba też zauważyć, że stale rośnie wykorzystanie linii 197 i coraz częściej autobusy jeżdżą na niej zatłoczone. Najwyraźniej coraz więcej mieszkańców Woli i Bielan/Żoliborza zauważa korzystną trasę tej linii pozwalającą podróżować między dzielnicami z ominięciem zakorkowanego centrum. Wskazuje to na duży popyt na takie linie i powinno skłonić ZTM do rozwijania oferty przewozowej na podobnych obwodowych trasach. Jest to zgodne z celami zawartymi w Strategii Rozwoju W-wy do 2020r. Uważamy np., że skierowanie do pętli Tunelowa linii 184 może dać bardzo dobry efekt, gdyż pozwoliłoby jej ominąć najbardziej zakorkowany odcinek al. Prymasa. Dojazd do Dworca Zachodniego warto poprawiać z uwagi na skomunikowanie SKM i kolei w ogóle z resztą sieci transportowej miasta.

W nawiązaniu do wizji lokalnej z 27.04.2006r i problemów z lokalizacją przystanku linii 197 przy ul. Kasprzaka proponujemy, aby jako docelowe rozwiązanie przyjąć przedłużenie wyjazdu z ul. Brylowskiej na północ z przecięciem torowiska w ul. Kasprzaka. Autobusy jadące z ul. Brylowskiej na wschód mogłyby dzięki temu zatrzymywać się na istniejącym przystanku SZP. WOLSKI 02 razem z innymi liniami, co ma oczywistą zaletę dla pasażerów. Koszt wykonania przejazdu i sygnalizacji nie powinien znacząco przekroczyć kosztów nowej zatoki w ul. Płockiej, która tym samym stanie się zbędna. Dzięki temu będzie możliwe poprowadzenie w ciągu tej ulicy drogi dla rowerów wydzielonej z chodnika (zatoka zbytnio by go zwęziła). Zielone światło dla jadących z Brylowskiej w lewo mogłoby zapalać się razem z zielonym światłem dla jadących z Płockiej, którzy znajdą strefę akumulacyjną na odcinku Krzyżanowskiego - Brylowska, tylko nieznacznie mniejszą niż przy dotychczasowym położeniu sygnalizatorów za Brylowską. Można też rozważyć przesunięcie przystanku SZP. WOLSKI 01 na odcinek Krzyżanowskiego – Brylowska, także dla linii 197, co stworzy dogodniejsze warunki przesiadkowe i uczyni zbędnym dodatkowy przystanek KRZYŻANOWSKIEGO 01 dla linii 197.

Liczymy na rozpatrzenie i realizację tego postulatu oraz zdopingowanie ZTM do niezwłocznego uruchomienia nowych przystanków.

Z poważaniem Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Z ostatniej chwili: ZTM uruchamia przystanki

Z komunikatów ZTM:

Od dnia 1.10.br. (niedziela) na trasie linii 197 zostają uruchomione nowe przystanki:

- KRZYŻANOWSKIEGO 02 (stały) - na ul. Krzyżanowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Kasprzaka,

- KOLEJOWA 02 (na żądanie) - na ul. Tunelowej przed skrzyżowaniem z ul. Kolejową.

Od Rzecznika

Na nowym przystanku KOLEJOWA 02 wybija 16:00.

Czas oczekiwania na autobus w stronę Bielan spadł z 9 miesięcy do maks. 30 minut!

W tej sytuacji pasażerom linii 197 można już tylko życzyć wygodnych i sprawnych przejazdów pojemniejszym taborem przy większej częstotliwości odjazdów. I tego też Biuro Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych szczerze Państwu życzy!