Interpelacja do Prezydenta Warszawy

Warszawa, 10 marca 2008 r.

Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

za pośrednictwem
Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej
Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z coraz bardziej zaawansowanymi pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji w zakresie połączenia drogowego zabudowań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i kościoła przy ul. Dewajtis z Wisłostradą zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1) Jakie są plany Pani Prezydent względem ul. Dewajtis (dotychczas wykorzystywanej jako dojazd do UKSW) po wybudowaniu ww. połączenia drogowego? Czy ul. Dewajtis, biegnąca przez obszar rezerwatu przyrody, zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego, przy pozostawieniu ruchu pieszego i rowerowego? Czy też może ul. Dewajtis będzie ulica przelotową pomiędzy ul. Marymoncką a Wisłostradą? Czy jest planowane wprowadzenie przelotowej komunikacji autobusowej na ul. Dewajtis?

2) Czy w planowanych docelowych rozwiązaniach dla ul. Dewajtis zostanie uwzględnione stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis? Zniszczenia dokonywane na ul. Dewajtis przez ruch samochodowy już dzisiaj doprowadzają do nieodwracalnych strat w Lesie Bielańskim. W sytuacji, gdyby ul. Dewajtis stała się ulicą przelotową, wykorzystywaną przez setki zmotoryzowanych studentów UKSW, komunikację publiczną, ale też mieszkańców korzystających z wygodnego skrótu do Wisłostrady, negatywny wpływ na funkcjonowanie tego rezerwatu przyrody byłby ogromny.

W Pani programie wyborczym z 2006 roku w części dotyczącej Bielan znalazły się słowa „zachowanie unikatowego charakteru Lasu Bielańskiego”. Dlatego też liczę, że wolą Pani Prezydent będzie wybranie wariantu najmniej szkodliwego dla środowiska, a jednocześnie umożliwiającego wygodny dojazd do zabudowań UKSW i kościoła przy ul. Dewajtis. Tym wariantem niewątpliwie jest wybudowanie łącznika ul. Dewajtis z Wisłostradą i jednoczesne zamknięcie ul. Dewajtis dla ruchu samochodowego z pozostawieniem ruchu pieszego i rowerowego.

Bartosz Dominiak
Radny m.st. Warszawy

Od redakcji

Bardzo dziękujemy panu Bartoszowi Dominiakowi za to wystąpienie. Budujące jest, że wśród radnych i polityków są jeszcze osoby zdolne z własnej inicjatywy podjąć działania, których nie obiecywały, podczas gdy innych nie stać nawet na minimum realizacji tego, co obiecali [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Radny Bartosz Dominiak przyczynił się w znacznym stopniu do zalecenia o stosowaniu asfaltu na drogach rowerowych [zobacz >>>]. Mamy nadzieję, że ta interpelacja będzie równie skuteczna i zachęci innych miejskich rajców do zainteresowania losem i ostatecznym kształtem inwestycji, do której Rada Warszawy przecież w istotny sposób się przyczyniła [zobacz >>>]

Najcenniejszy stołeczny rezerwat zasługuje chyba na Państwa wsparcie, zwłaszcza w tak szczególnej sytuacji, gdy ważą się jego losy na kolejne dziesiątki lat, a groźba szkód w imię technokratycznych dogmatów jest nadal realna.