Trudno jednoznacznie stwierdzić, czego dotyczy znak B-9 i jakie intencje przyświecały tej (dez)organizacji ruchu. Pomińmy kwestię skrajni poziomej i pionowej... Znaki co do zasady umieszcza się po prawej stronie ciągu jezdnego. Czy to znaczy, że nie można pojechać rowerem na Żoliborz przez wiadukt? I to w czasie, kiedy żadna z sąsiednich kładek nie jest czynna? Wskazanie objazdu można by pochwalić, gdyby nie to że prowadził on albo do rozkopanej i nieprzejezdnej ul. Ogólnej,...