Budowniczowie zużywają znaczne ilości wody, którą czerpią niekiedy z drogi rowerowej w taki sposób.