Kolejne stadium – Wytęż wzrok, droga dla wąskich rowerów.