... albo do zamkniętej kładki nad trasą AK (zdjęcie zrobione w tym samym dniu co poprzednie).