Ktoś ulitował się nad pasażerami i zapewnił im tymczasowe dojście do przystanku, ale przejazd rowerowy uznał w tym miejscu za zbędny. Al. Słowiańska została odcięta.