Oprócz fatalnej organizacji ruchu widać kompletną beztroskę i chaos na poziomie wykonawczym.