Pismo MDL-15-0284-01-MS

Do: Zarząd Terenów Publicznych.

W związku z aktualizacją rozporządzeń określających warunki dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych, zwracam się z wnioskiem o weryfikację kosztów realizacji najpopularniejszego śródmiejskiego projektu z Budżetu Partycypacyjnego 2015, czyli „Kontrapasów rowerowych” [zobacz >>>].

Projekt przewiduje zmianę organizacji ruchu na 11 ulicach lokalnych o łącznej długości 4 km, przy budżecie na poziomie 360 tys. zł.

Analogiczne zmiany przeprowadzone w Radomiu na 37 ulicach o łącznej długości ponad 10 km [zobacz >>>] kosztowały ponadczterokrotnie mniej.

Jako że koszt zmian organizacji ruchu zamknął się w 80 tys. zł, pozostałe 20 tys. zł z puli zarezerwowanej w budżecie obywatelskim przeznaczono na wdrożenie dodatkowych usprawnień rowerowych, takich jak brakujące łączniki i przejazdy.

Biorąc pod uwagę opóźnienie w realizacji projektu śródmiejskiego [zobacz >>>], należy już teraz oszacować rzeczywisty koszt zmian organizacji ruchu wykonywanych przede wszystkim przy pomocy oznakowania pionowego (prawdopodobnie nie przekraczający 1/4 przewidzianego budżetu), oraz rozszerzyć zakres prac o dodatkowe ulice jednokierunkowe, tak aby pula zarezerwowana na realizację projektu została efektywnie wykorzystana w całości. Przede wszystkim umowy na opracowanie projektów zmian organizacji ruchu powinny od razu objąć dodatkowe ulice, tak by możliwe było wdrożenie zmian na większej liczbie ulic bez konieczności powtarzania czaso- i pracochłonnej procedury przygotowywania projektów zmian organizacji ruchu. Listę ulic, na jednokierunkowych, na których powinien zostać dopuszczony dwukierunkowy ruch rowerowy (głównie przy pomocy znaków T-22) przedstawiam w załączniku.

Do wiadomości:
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Załącznik

Lista ulic jednokierunkowych w Śródmieściu, na których powinien zostać dopuszczony dwukierunkowy ruch rowerowy, a które nie znalazły się w zwycięskim projekcie z 2014 r.

 • Baczyńskiego,
 • Bednarska,
 • Boduena,
 • Canaletta,
 • Ciasna (Gomulickiego - Świętojerska),
 • Dragonów,
 • Elektoralna,
 • Foksal,
 • Franciszkańska (Koźla – Zakroczymska),
 • Frascatti,
 • Gałczyńskiego,
 • Gęsta,
 • Gomulickiego,
 • Jaracza,
 • Kawalerii,
 • Konopnickiej,
 • Kopernika (Karasia – Oboźna),
 • Koszykowa (Mokotowska – Pl. Konstytucji),
 • Kościelna,
 • Kozia,
 • Koźmińska,
 • Kubusia Puchatka,
 • Mariensztat,
 • Miła,
 • Moniuszki,
 • Mysia,
 • Natolińska,
 • Niska,
 • Nowiniarska,
 • Nullo,
 • Okólnik,
 • Parkingowa,
 • Poznańska (Hoża – Wilcza),
 • Próżna,
 • Przemysłowa,
 • Przeskok,
 • Przyrynek,
 • Radna,
 • Rajców,
 • Sapieżyńska,
 • Sewerynów,
 • Sienna,
 • Służewska,
 • Smolna,
 • Smulikowskiego,
 • Śliska,
 • Śniadeckich (plac Politechniki - droga dla rowerów),
 • św. Barbary,
 • Wałowa,
 • Warecka,
 • Wiejska (Frascatti – Prusa),
 • Wilcza (Plater – Poznańska i al. Ujazdowskie - Mokotowska),
 • Wiślana,
 • Wspólna (Chałubińskiego – Poznańska).