Centrum Zrównoważonego Transportu prowadzi konsultacje społeczne dotyczące modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań - Wrocław.

W ramach konsultacji przeprowadzone zostanie dodatkowe spotkanie publiczne w Mosinie:

- Mosina, dnia 1.04.2005, Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4

Spotkanie rozpoczyna się o 16.30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

W spotkaniu wezmą także udział przedstawiciele projektanta, samorządów, organizacji społecznych, mieszkańcy.

Projekt ma być realizowany w latach 2005-2010 i zakłada:

- Modernizację układu torowego i nawierzchni kolejowej na szlakach, stacjach i przystankach kolejowych;

- Przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- Przebudowę peronów, budowę wiat peronowych, instalację akustycznej i wizualnej informacji dla podróżnych;

- Przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

- Ograniczenie liczby skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn i wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia ruchu;

- Budowę wiaduktów i tuneli;

- Budowę przejść dla zwierząt;

- Budowę ekranów dźwiękochłonnych w miejscach szczególnie narażonej zabudowy mieszkaniowej;

- Zastosowanie urządzeń oczyszczających wody;

- Zastosowanie urządzeń odstraszających zwierzęta.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji:

- Dopuszczalna prędkość zostanie podniesiona do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych

- Czas przejazdu na trasie Wrocław - Poznań ulegnie skróceniu z ok. 115 min do ok. 75 min.

Ponadto przypominamy, że że z dokumentacją inwestycji będzie można się zapoznawać w dniu i miejscu spotkania od godziny 14.00. Do 4.04.2005 r. można także zapoznać się z dokumentacją w Oddziałach Regionalnych PKP PLK SA:

- w Poznaniu przy Al. Niepodległości 8, p. 425 (Wydział Realizacji Inwestycji) oraz

- we Wrocławiu przy ul Joannitów 13, p. 379.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć również na stronie internetowej www.zm.org.pl/e59/.

Uwagi i wnioski można składać na spotkaniach lub pisemnie na adres: CZT, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, w terminie do 4 kwietnia 2005 r.