Zrzeszeni na rzecz włączenia społecznego

Użytkownicy rowerów, wózków i wózeczków zjednoczyli się, by razem tworzyć przyjazne mieszkańcom miasto. Cechą wspólną wszystkich tych grup jest to, że poruszając się po Warszawie, często napotykają na przeróżne bariery. Od teraz będą mówić wspólnym głosem i razem walczyć o swoje prawa.

17 maja odbyła się uroczystość zawiązania Federacji Kółeczkowej, której jesteśmy członkiem i współzałożycielem. Federację utworzyły organizacje działające na rzecz przyjaznej - wolnej od barier - przestrzeni publicznej. Wśród założycieli znajdują się Fundacja MaMa, Fundacja TUS, Fundacja Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji oraz Zielone Mazowsze. Reprezentujemy przeróżne grupy społeczne, takie jak rodzice, osoby z niepełnosprawnością, rowerzyści - generalnie mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta. Naszym celem jest opracowanie jednolitych standardów projektowania przestrzeni publicznej, która będzie w równym stopniu dostępna dla wszystkich mieszkańców i zapobiegnie wykluczeniu przestrzennemu kogokolwiek z życia publicznego.

Kilka zdjęć

Na początku przedstawicielki Fundacji MaMa opowiedziały o miejscu, w którym się zgromadziliśmy, czyli o swojej nowej siedzibie przy ulicy Wilczej 27b w Warszawie.

Później odbyło się uroczyste podpisanie dokumentów inaugurujących działalność Federacji Kółeczkowej. Na zdjęciu Marek Sołtys z Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.

Zielone Mazowsze reprezentowała wiceprezes - Melania Żalińska.

Na koniec wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.