Ponieważ parę osób zgłosiło takie zapotrzebowanie, uruchomiliśmy na próbę w witrynie Zielonego Mazowsza forum dyskusyjne:

forum.zm.org.pl

Głównym celem forum jest ułatwienie nawiązywania kontaktów niezrzeszonym sympatykom - osobom, które są zainteresowane działaniami na rzecz zrównoważonego transportu lub ochrony środowiska, ale z takich czy innych względów (np. brak czasu, obowiązki zawodowe, dystans od Warszawy czy różnica poglądów w konkretnej kwestii) nie chcą brać na siebie pełni praw i obowiązków związanych z członkostwem w stowarzyszeniu.

Szczególnie zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami z podejmowanych indywidualnie działań - wrzucenie na forum treści pisma, które pomogło załatwić jakąś lokalną sprawę (oznakowanie przejazdu dla rowerów, problemy z nielegalnym parkowaniem, brak pojemników do segregacji śmieci itp.), może zainspirować innych do podjęcia podobnej inicjatywy w innej dzielnicy (a przynajmniej ułatwi sformułowanie postulatów). Ale oczywiście mile widziane będzie również komentowanie pojawiających się w witrynie artykułów czy podsyłanie interesujących linków.

Zapraszamy!