Mimo licznych oznak zaniedbania i niszczenia nie da się im odmówić postindustrialnego powabu i swoistego piękna. Ile z niego uda się ocalić i pogodzić z nowymi funkcjami?