Między pierwszym dniem strefy a wieczorną integracją koledzy z Gdańska oprowadzili nas po terenach dawnych stoczni od lat zmagających się z problemami urbanistycznymi.