Miejscami projekty urągają wszelkim zasadom inżynierii ruchu , prawom fizyki i zdrowemu rozsądkowi.