Dzięki wygrodzeniu dochodzący do przystanku spomiędzy ogrodzeń zasłaniających widoczność nie wkroczą od razu na ścieżkę rowerową. Poprawa wzajemnej widoczności i więcej czasu na reakcję ułatwi wszystkim uniknięcie kolizji.