Nie oszczędzano na oznakowaniu pionowym, tu chyba nawet wyrobiono więcej niż 100% normy.