Pismo ZM-21-0939-01-MS

Do Komendy Stołecznej Policji.

Co roku na wiosnę mieszkańcy Warszawy i media ubolewają nad nieznośnym hukiem niektórych motocykli i brakiem reakcji ze strony policji na pojazdy generujące nadmierny hałas. Odpowiedź ze strony policji zazwyczaj sprowadza się do stwierdzenia, że kontrola poziomu hałasu może być przeprowadzana jedynie przy pomocy specjalistycznego sprzętu, w związku z czym działania w tym zakresie są sporadyczne, o ile w ogóle mają miejsce[1].

Pragnę zwrócić uwagę, że łamanie prawa przez niektórych kierowców nie ogranicza się do niespełniania norm technicznych. Jazda w sposób generujący nadmierny hałas (na wysokich obrotach, z gwałtownym przyspieszeniem itp.), stanowi naruszenie hałasem spokoju, a w godzinach nocnych dodatkowo spoczynku nocnego. Zgodnie z Art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń, w obu przypadkach takie postępowanie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tym samym nie ma powodu, by policjanci unikali reagowania na ryczące silniki pod pretekstem braku dokładnych urządzeń pomiarowych, gdyż takie urządzenia nie są potrzebne do stwierdzenia zakłócania spokoju bądź spoczynku nocnego.

Należy podkreślić, że większość kierowców jeździ w sposób nie generujący nadmiernego hałasu – tym samym wychwycenie i ukaranie tych, którzy łamią przepisy w tym zakresie nie powinno być trudne, a efekty powinny być widoczne w krótkim czasie.

W związku z powyższym, proszę o informację:

- ile razy kierowcy zostali ukarani na podstawie Art. 51 § 1 KW w roku 2020, a ile razy w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku na terenie działania KSP?

- ile razy badany był hałas generowany przez pojazdy w roku 2020, a ile razy w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku na terenie działania KSP?

- ile razy wystawione zostały mandaty za przekroczenie norm hałasu w 2020 roku, a ile razy w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku na terenie działania KSP?

- jakie działania, w jakim terminie i z wykorzystaniem jakich zasobów zamierza podjąć KSP w celu ukrócenia zakłócania spokoju i spoczynku nocnego przez kierowców (nie tylko motocykli) hałasujących na ulicach?

Przypis

[1] Por. np. „Rajdy motocyklistów po Warszawie: "Pod oknami ryk odrzutowców". A policja?”, Gazeta Stołeczna, 27 kwietnia 2021 r., „Ryk motocykli nie daje spać. Stołeczna policja nie radzi sobie z nocnymi wyścigami”, Gazeta Stołeczna, 6 sierpnia 2019 r.