Piękna letnia pogoda zachęca do spacerów, biegania po lesie, czytania książki na ławce w parku zamiast w fotelu, opalania na kocu czy przejechania rowerem nad Wisłą. Niestety, zamiast śpiewu ptaków i szumu liści poruszanych wiatrem mieszańcy Bielan w niemal każdym miejscu zaliczanym do zielonych terenów rekreacyjnych muszą słuchać warkotu silników przeszywającego powietrze. Im lepsza pogoda, tym więcej samolotów startuje z lotniska Babice, by bombardować nas decybelami. Pokażemy nieznany dotąd aspekt tego zjawiska.

Tereny zielone czymś zanieczyszczone

Na mapie zaznaczono ciemnozielonym kolorem 19 różnych obszarów zielonych (od niewielkich parków po duże kompleksy leśne). Choć są bardzo różne, łączą je dwie rzeczy: wypoczywają w nich tysiące mieszańców miasta i emitują do nich tysiące decybelogodzin samoloty z pobliskiego lotniska Babice. Różowe tło obrazuje urealniony zasięg hałasu lotniczego, choć w zasadzie można by pokryć w ten sposób całe Bielany. (Podkład z Open Street Map, www.openstreetmap.org)

Dla czytelności zamiast nazw umieszczono na mapce numery odsyłające do opisu w poniższej tabeli.

lp nazwa obszaru
1 Las Młociński
2 Park Młociński (Przy Lesie Młocińskim)
3 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dęby Młocińskie”
4 nadbrzeża Wisły (obszar Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły)
5 Las Bielański – rezerwat przyrody i obszar Natura 2000
6 Las Lindego
7 tereny leśno-parkowe AWF
8 Park Kępa Potocka
9 Park im. Harcerskiej Poczty Polowej przy osiedlu Ruda
10 Park Kaskada
11 Park Stawy Kellera wraz z tzw. dołkiem słodowieckim
12 Park Stawy Brustmana
13 Park osiedlowy ul. Perzyńskiego
14 Park im. Zbigniewa Herberta
15 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park Olszyna
16 Fort Bema z lasem wzdłuż ul. Obrońców Tobruku
17 teren leśno-parkowy bez nazwy
18 Park Chomicza
19 Las Bemowo

Pominięto liczne ogródki działkowe nie mające statusu terenu publicznie dostępnego, choć również położone w strefie akustycznego oddziaływania lotów i wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

Skąd ten hałas?

Nawet na niemiarodajnej mapie hałasu lotniczego w Warszawie [zobacz >>>] widzimy, że oddziałuje on bardzo znacznie na sąsiednie tereny. Trzeba pamiętać, że mapa pokazuje poziom hałasu uśredniony w czasie, natężenia chwilowe są więc bardzo wysokie i dokuczliwe.

Teoretycznie piloci korzystający z lotniska Babice mają obowiązek trzymać się ustalonego kręgu, który widać na lewej części rysunku. Wieloletnia praktyka pokazuje, że nic sobie z tego obowiązku nie robią. Nawet przedstawiciele lotniska przyznają się do odchyleń rzędu kilkuset metrów. Codziennie można zobaczyć i usłyszeć samolot nad Wrzecionem czy AWF.

Każda minuta w powietrzu kosztuje. Wracając na skróty można wyciągnąć w tym samym czasie więcej szybowców i więcej zarobić. Czasem po kręgu lata jednocześnie więcej samolotów, więc zbaczanie z kręgu może być sposobem na utrzymanie bezpiecznego dystansu między wolno ciągnącym szybowiec a szybszym pojedynczym samolotem. W Parku Kaskada znajduje się jeden z punktów pomiarowych hałasu. Wybierając trasę przez środek Bielan zamiast nad trasą AK piloci przyczyniają się do zaniżania wyników pomiarów, co skwapliwie wykorzystują piewcy lotnictwa w twierdzeniach, że normy nie są przekroczone.

Biuro Ochrony Lotniska

Biuro Ochrony Środowiska przez rok prowadziło postępowanie w sprawie nakazania przeglądu ekologicznego lotniska Babice. Początkowo odmówiło jego wszczęcia i zrobiło te dopiero po nakazie SKO (więcej na stronie cicheniebonadwarszawa.pl/aktualnosci.nowosc.79.0.html ). Nasze stowarzyszenie jako uczestnik na prawach strony złożyło w nim szereg uwag i wniosków, wskazując m.in. na to, że intensywny cywilny ruch z lotniska Babice odbywa się nad wieloma obszarami cennymi przyrodniczo, podlegającymi różnym formom ochrony (w tym ustawowej ochrony przed hałasem). Zaś skutkiem tego jest bardzo dokuczliwy hałas emitowany do obszarów, odczuwalny przez ludzi i zwierzęta. Biuro dyr. Lisickiego umorzyło postępowanie nie odnosząc się do tych kwestii nawet jednym zdaniem.

Obojętny samorząd zielonych Bielan

Oplecione z każdej strony kręgiem lotniska Bielany są dzielnicą najbardziej poszkodowaną jego bezkarnym użytkowaniem przez komercyjne lobby [zobacz >>>] i wystawioną na największe ryzyko [zobacz >>>]. Mimo to zarząd dzielnicy nie dostrzega problemu, a jedynym radnym, który złożył w tej sprawie interpelację, jest Sławomir Umiński [zobacz >>>].

Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zieleni, które obejmują obszar 1.825 ha. – czytamy na stronie internetowej Bielan. Ze względu na taką ilość terenów leśnych nasza dzielnica często określana jest jako „zielone płuca” Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy oraz goście odwiedzający Bielany mogą aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury, a dogodne warunki przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają także uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

Zagłuszona konstytucja

Hałas wpływa destrukcyjnie na ludzką psychikę i układ nerwowy [zobacz >>>]. Jeśli władze obojętnie tolerują go w miejscach, które z założenia należy przed hałasem chronić, to powinny przypomnieć sobie, co mówi na ten temat konstytucja [zobacz >>>]. Zgodnie z jej art. 68 władze publiczne są obowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Zgodnie z art. 86 każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Władze Warszawy i jej dzielnic (z chlubnym wyjątkiem Żoliborza [zobacz >>>]) wydały mieszańców na pastwę lotniska Babice [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Nie pomagają interpelacje poselskie [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Czy bombardowani decybelami [zobacz >>>] muszą sami zorganizować obronę przeciwlotniczą?

Co możesz zrobić?

Lot po trasie rażąco odbiegającej od kręgu kwalifikuje się jako złamanie nakazów zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska, a tym samym naruszenie przepisów ruchu lotniczego obowiązujących w przestrzeni powietrznej lotniska. W świetle przepisów (art. 100, ust. 1, pkt 3, art. 210, ust. 1, pkt 10 oraz art. 212, ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo Lotnicze) czyn taki jest przestępstwem zagrożonym utratą licencji pilota oraz karą pozbawienia wolności do lat 5-ciu.

Wątpliwe przypadki należy zgłaszać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl e-mail kancelaria@ulc.gov.pl