W dniach 21-24.IX. br Zielone Mazowsze gościło w Warszawie uczestników Projektu Partnerskiego Grundtviga ICAMS [zobacz >>>].

W środę, 21.09.2011 spotkaliśmy się na nieoficjalnej kolacji na Starym Mieście.

Europejski Dzień bez Samochodu

Czwartek, 22.09.2011 - Europejski Dzień bez Samochodu - był poświęcony zagadnieniom nadmiernej motoryzacji w miastach. Zielone Mazowsze przybliżyło gościom swoje aktywności i działania lokalne realizowane pomiędzy spotkaniami (m.in. VVarszawską Inicjatywę Pieszą [zobacz >>>] [zobacz >>>] i jej efekty [zobacz >>>], piknik edukacyjny [zobacz >>>] i społeczny audyt wind i podnośników [zobacz >>>]).

Niestety - władze naszego miasta kolejny raz potraktowały EDBS z dużą dozą obojętności i było nam wstyd przed gośćmi, że nie możemy pokazać żadnych spektakularnych działań urzędu. Trzeba było poprzestać na teoretycznym omówieniu idei Dnia bez Samochodu i szerzej pojętych motywów uwalniania miasta od szkodliwej motoryzacji [zobacz >>>].

Podczas spotkania w siedzibie Zielonego Mazowsza wysłuchaliśmy też sprawozdań partnerów projektu z ich działań.

Gospodarka odpadami

Tematem przewodnim kolejnego dnia (piątek, 23.09.2011) była zrównoważona gospodarka odpadami wg zasady 3xR (Reduce, Reuse, Recycle [zobacz >>>]), a głównym punktem programu - wizyta studyjna w Stowarzyszeniu "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON".

Aby dać gościom pełen i szczegółowy obraz działalność EKONu, rozpoczęliśmy od wizyty na jednym z osiedli, z którego ,,mrówki'' odbierają odpady spod drzwi. Mogliśmy podpatrzeć przygotowania i podział zadań.

Następnie w ślad za ,,mrówkami'' ruszyliśmy w teren.

Słuchając objaśnień brygadzisty goście mogli zobaczyć pierwszy etap pracy EKONu - od drzwi mieszkań do samochodu odbierającego odpady.

Zdjęcie grupowe gości z ,,mrówkami''.

W siedzibie EKONu powitała nas Przewodnicząca Zarządu pani Elżbieta Gołębiewska, która następnie opowiedziała o historii, idei i codziennym funkcjonowaniu Stowarzyszenia.

Dyrektor techniczny, pan Paweł Trzaska-Gerlecki oprowadził nas po całej linii produkcyjnej fachowo objaśniając wszystkie fazy procesu.

Począwszy od rozładunku,...

... przez ręczne sortowanie,...

aż po prasowanie, pakowanie pozyskanych surowców i ich dalsze losy.

Do zakładu trafiają też w sporej ilości elektrośmieci.

Składamy serdeczne podziękowania pani Elżbiecie Gołębiewskiej, panom Mieczysławowi Piotrowskiemu, Pawłowi Trzasce-Gerleckiemu i wszystkim pracownikom, którzy w różny sposób przyczynili się do tak kształcącej i udanej wizyty.

Środowisko naturalne

Po południu przechodząc do kolejnego bloku tematycznego - terenów zieleni - zabraliśmy gości na spacer wzdłuż Wisły po praskiej stronie. Zaliczamy na plus stołecznym urzędnikom wytyczenie nowej ścieżki pieszo-rowerowej, którą mogliśmy się pochwalić [zobacz >>>].

Nieuregulowany brzeg rzeki w wielkim mieście zrobił duże wrażenie. Dyskutowaliśmy o korzyściach, które daje nie tylko jako korytarz migracyjny zwierząt, ale jako obszar cenny dla miasta, estetyki, rekreacji i samopoczucia ludzi, badań naukowych itp.

Dzięki ostrodze i niezbyt wysokiemu poziomowi wody można było przyjrzeć się Wiśle z bliska.

W sobotę kontynuując temat miejsc przyrodniczo cennych i ich ochrony zaprosiliśmy gości na spacer po rezerwacie Las Bielański. Przybliżyliśmy jego problemy, konflikty sprzecznych interesów i nasze działania [zobacz >>>]. Udało się także zwiedzić kościół pokamedulski (włącznie z podziemiami, zakrystią i skarbczykiem), za co serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Wojciechowi Drozdowiczowi.

Następnie goście zwiedzili park w Łazienkach mogąc porównać pod różnymi względami zieleń dziką i założenia parkowe pielęgnowane przez człowieka.