W sobotę 4 czerwca w parku na tyłach kina Wisła, podczas pikniku "Imieniny Joli Bord" [zobacz >>>] Zielone Mazowsze zorganizowało warsztaty i konkursy ekologiczne pod hasłem ,,Jak uniknąć odpadów - dobre rady na odpady''. Przedstawiamy krótką relację z tego wydarzenia.

Bogdan wyjaśnia licznym chętnym zasady konkursu.

Do dyspozycji były dwa zestawy pytań - jeden dla dzieci i jeden dla młodzieży i dorosłych.

Podczas rozwiązywania testów nie brakowało przykładów pracy zespołowej.

Przy stoisku ZM można było zasięgnąć informacji o działaniach stowarzyszenia i otrzymać ulotki, plakaty, naklejki.

Aby obrazowo pokazać możliwą skalę zanieczyszczeń gleby przez odpady niebezpieczne (np. baterie) wyeksponowano 1/100 metra sześciennego czyli 1/100 tego, co może skazić jedna bateria.

Przekażmy dzieciom czysty świat - choć cele podobnych pikników są raczej długofalowe, inicjator i główny organizator już dziś miał powody do satysfakcji z dobrze przygotowanej akcji.

Wszyscy uczestnicy dostali po dużym pudelku ciastek ufundowanych przez Zarząd Samorządu Żoliborza Dziennikarskiego, któremu składamy podziękowanie za wsparcie.