Lokalizacja istniejących (kolor czarny) i proponowanych dodatkowych (kolor czerwony) przejść dla pieszych przez al. Jana Pawła II. Dla porównania pokazano też istniejące przejścia przez Okopową.

2017.10.26: Uwagi do projektu przebudowy al. Jana Pawła II i ul. Stawki

Do: Biuro Polityki Mobilności i Transportu.

W nawiązaniu do przesłanego 19 października 2017 r. projektu modernizacji tras tramwajowych w ciągu ul. Stawki oraz al. Jana Pawła II na odcinku od al. Solidarności do ronda Zgrupowania AK Radosław, przekazuję poniżej uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

1. Uwagi ogólne

- Al. Jana Pawła II zaprojektować konsekwentnie jako drogę klasy Z, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obecnie na rysunku oznaczona jest czasem jako Z, czasem jako G).

- Uzupełnić projekt o czytelne rozwiązanie ruchu rowerowego w ul. Stawki. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w ul. Stawki prowadzi trasa rowerowa.

- Ograniczyć liczbę skośnych "łącznic" rowerowych na skrzyżowaniach. W szczególności nie ma potrzeby wprowadzania łącznic rowerowych na skrzyżowaniach z ulicami lokalnymi bez sygnalizacji.

- Przebudowa powinna być wykorzystana do wprowadzenia dodatkowych przejść dla pieszych przez al. Jana Pawła II, tak by przestała być barierą oddzielającą Wolę od Śródmieścia. Obecnie na odcinku między ul. Stawki a al. Solidarności przejście przez al. JP2 jest możliwe jedynie na 2 skrzyżowaniach. Dla porównania na równoległej Okopowej, która ma wyższą klasę funkcjonalną, przejście na tym odcinku jest możliwe w 5 lokalizacjach.

- Przewidzieć obustronne dojścia do przystanków tramwajowych w ciągu al. Jana Pawła II.

- Istniejące fragmenty drogi dla rowerów wzdłuż al. JP2 wyremontować z zastosowaniem na nich nawierzchni asfaltowej.

- Przy jezdniach serwisowych i włączeniach dróg rowerowych w końce ślepych ulic doprojektować słupki uniemożliwiające nielegalne parkowanie w tych miejscach.

2. Skrzyżowanie al. JP2 ze Stawki

- Po południowej stronie skrzyżowania przysunąć przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych do skrzyżowania. Zmniejszy to rozmiar skrzyżowania, poprawi efektywność sygnalizacji, skróci drogę przejścia przy przesiadkach. Zaprojektowane odsunięcie o 15-20 m (ok. 10 m więcej niż obecnie) pogorszy warunki ruchu pieszego (wydłużenie drogi) i jego bezpieczeństwo (samochód zdąży się rozpędzić po skręcie w prawo) w porównaniu do obecnego rozwiązania.

- Zrezygnować z wykonywania zatoki przystankowej na południowym wylocie ze skrzyżowania. Zabudowa zatoki pozwoli skrócić przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerzystów, poprawi efektywność sygnalizacji i bezpieczeństwo. Zatoka nie ma żadnego uzasadnienia, z przystanku korzystają jedynie linie nocne (w porze, w której nie ma problemów z przepustowością).

3. Al. JP2, odcinek Stawki - Anielewicza

- Uprościć przebieg drogi dla rowerów po zachodniej stronie al. JP2 między Niską a Miłą (zlokalizować miedzy 2. a 3. szpalerem drzew).

- Po stronie wschodniej zrezygnować z jednokierunkowych łącznic drogi dla rowerów w/z ul. Miłej.

- Doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez al. JP2 w rejonie ul. Miłej.

4. Skrzyżowanie al. JP2 z Anielewicza

- Gdyby utrzymać na skrzyżowaniu przekrój dwóch pasów ruchu w kierunku centrum, tak jak na pozostałych skrzyżowaniach (Stawki, Dzielna, Nowolipki), to możliwe byłoby utrzymanie prostego przebiegu torowiska. Wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu w kierunku centrum na tym skrzyżowaniu powoduje odgięcie torowiska, co w przyszłości może być przyczyną dodatkowego hałasu i kosztów eksploatacyjnych.

- Zachować ciągłość nawierzchni dróg dla rowerów wzdłuż Anielewicza na zjazdach bramowych.

5. Al. JP2, odcinek Anielewicza - Nowolipie

- Uprościć przebieg drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. JP2 między Dzielną a Anielewicza (w rejonie pomnika) - przysunąć pomnik do chodnika lub przełożyć drogę dla rowerów bliżej jezdni na dłuższym odcinku.

- Zwęzić oba wloty ul. Dzielnej do szerokości odpowiadającej klasie drogi (5,5 m). Obecny szeroki przekrój ulicy powoduje nielegalne parkowanie na przejściu i tuż za nim co ogranicza widoczność i stwarza zagrożenie dla pieszych i rowerzystów.

- Doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez al. JP2 w rejonie ul. Dzielnej.

- Doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez al. JP2 w rejonie ul. Nowolipie.

Proponowane korekty w rejonie skrzyżowania z ul. Dzielną.

6. Stawki, odc. al. JP2 - Karmelicka

- Zrezygnować w wydzielania pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniu z ul. Dziką. Ta relacja może być obsługiwana przez skręt w prawo z al. JP2, a na skrzyżowaniu wydłuży cykl sygnalizacji dla pozostałych, wielokrotnie liczniejszych uczestników ruchu.

- Doprojektować brakujące przejazdy dla rowerów na skrzyżowaniu Stawki/Dzika lub zastąpić wydzieloną drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Stawki obustronnymi jednokierunkowymi pasami ruchu dla rowerów na jezdni.

- Również w przypadku pozostawienia drogi dla rowerów po stronie północnej doprojektować pas ruchu dla rowerów po stronie południowej (a w szczególności utrzymać szerokość jezdni min. 4,25 m, bez miejscowego zawężania do 3 m).

7. Stawki, odcinek al. Karmelicka - Lewartowskiego

- Rozwiązać prowadzenie ruchu rowerowego na pozostałym odcinku ul. Stawki (Karmelicka - Lewartowskiego).

- W szczególności koniecznie należy poprawić niebezpieczne rozwiązania skrzyżowań z ul. Dubois i Pokorną, przed którymi według projektu rowerzysta powinien jechać lewym pasem ruchu ogólnego, bez możliwości bezpiecznego wyprzedzenia przez samochody (ze względu na wydzielone pasy do skrętu w prawo). Dopuszczalne rozwiązania to np. wydzielenie pasa ruchu dla rowerów lub dopuszczenie jazdy rowerem na wprost z pasa do skrętu w prawo.

- Zwęzić wlot ul. Dubois do 5,5 m i wynieść do poziomu chodnika.

- Zaprojektowanie rozwiązanie skrzyżowania z ul. Pokorną nie umożliwia autobusom zatrzymującym się na przystanku Inflancka możliwości legalnej kontynuacji jazdy w kierunku al. JP2 - z zatoki można wyjechać jedynie na pas do skrętu w prawo. Należy zabudować zatokę lub zmienić lokalizację przystanku.

W ul. Stawki nie przewidziano kontynuacji trasy rowerowej. Wg projektu rowerzysta np. przed skrzyżowaniem z Pokorną powinien jechać trzecim od prawej pasem ruchu.

Projekt

Al. Jana Pawła II, odcinek Stawki - Anielewicza: JPG, 11292 kB

Al. Jana Pawła II, odcinek Anielewicza - Nowolipie JPG, 11031 kB

Stawki: JPG, 14235 kB