W ZM od maja 2004 r.

W Zielonym Mazowszu

Zajmuję się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w Warszawie:

- uczestniczyłem w konsultacjach modernizacji oczyszczalni Czajka;

- koresponduję z Zarządem Oczyszczania Miasta w sprawie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;

- pomagam w biurze i w załatwianiu różnych spraw w urzędach miejskich.

W cywilu

Obecnie uczęszczam do XLI L.O. im. Joachima Lelewela, gdzie można mnie czasem spotkać.

Inne zainteresowania

Interesuję się komunikacją miejską, czasem kinem lub dobrą książką.

Kontakt

gg: 3676576

e-mail: elmalekarlos@o2.pl