Polskie Linie Kolejowe S.A. tracą kolejne dofinansowania na modernizację linii kolejowych. Najpierw dotacja została cofnięta dla linii E-59 (na odcinku Wrocław - Rawicz) z powodu przecięcia obszaru wpisanego na tzw. shadow list Natura 2000. Komisja Europejska odrzuciła wniosek o dofinansowanie pod koniec listopada 2006 r. Resort transportu stara się uratować pieniądze z programu UE, lecz ma niewielkie szanse na powodzenie.

Dla E-30 wstrzymano finansowanie ze względu na niejasności w rozliczeniach. Możliwe jest jeszcze odzyskanie przychylności Unii w tej sprawie, jeśli zostaną złożone satysfakcjonujące wyjaśnienia.

Niestety, pomimo wniosków ZM o udzielenie informacji, Rzecznik PLK nie chce podać szczegółów sprawy.