Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Kobyłka wykonana została przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze na zlecenie Urzędu Miasta Kobyłka zgodnie z umową nr UM-175/U/2008 z dnia 16.05.2008 r. Odbiór ostatniego, trzeciego etapu prac nastąpił 19.12.2008. Poniżej udostępniamy wyniki pomiaru ruchu rowerowego oraz końcową redakcję koncepcji wraz z wynikami konsultacji społecznych i uzyskanymi opiniami.

Pomiar ruchu rowerowego

Pomiar ruchu rowerowego na terenie miasta Kobyłka: PDF, 258 kB

Tabela - wynik pomiarów: PDF, 32 kB

Rysunek - natężenie ruchu rowerowego: PDF, 46 kB

Koncepcja sieci tras rowerowych

Koncepcja sieci tras rowerowych na obszarze miasta Kobyłka - część opisowa: PDF, 941 kB

Koncepcja sieci tras rowerowych - mapa: PNG, 985 kB

Koncepcja sieci tras rowerowych - dokumentacja zdjęciowa: [zobacz >>>]

Koncepcja sieci tras rowerowych - mapa bez podkładu.