Koncepcja sieci tras rowerowych dla dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wykonana została przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze na zamówienie Urzędu Dzielnicy zgodnie z umową nr BIA/I/1/19/25/08 z dnia 27 lutego br. Drugi i ostatni etap robót przekazany został 15 grudnia 2008 r.

Poniżej udostępniamy tekst i rysunki koncepcji oraz wykonane w ramach tej samej umowy opracowania związane.

Koncepcja sieci tras rowerowych

Wersja finalna

Koncepcja sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 5983 kB

Rysunek koncepcji: PNG, 3112 kB

Wersja robocza

Koncepcja sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - wersja robocza (sierpień 2008): PDF, 704 kB

Rysunek koncepcji - wersja robocza (sierpień 2008): PNG, 3048 kB

Dokumentacja zdjęciowa tras: [zobacz >>>].

Opracowania związane

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 272 kB

Mapa - cześć zachodnia dzielnicy: PNG, 980 kB, okolice Kanału Żerańskiego: PNG, 425 kB, całość bez podkładu: PNG, 178 kB

Pomiar ruchu rowerowego

Pomiar ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 467 kB

Tabela - wynik pomiarów: PDF, 81 kB

Rysunek - natężenie ruchu rowerowego w dzień powszedni: PDF, 54 kB

Rysunek - natężenie ruchu rowerowego w niedziele: PDF, 62 kB

Opis na stronie: [zobacz >>>]

Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego

Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 300 kB

Rysunek - zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2004-2006: PDF, 59 kB