Zdecydowanie popieramy wprowadzenie zmian w wariancie rekomendowanym (3) przez autorów opracowania.

Uwagi dodatkowe:   Poza palącym udrożnieniem dla ruchu rowerowego takich ciągów jak ul. Puławska lub al. Niepodległości poprzez budowę DDR, należy pamiętać o tym, że ulice "wewnętrzne" Starego Mokotowa mają charakter lokalny - należy ten charakter chronić i podkreślać także infrastrukturą i organizacją ruchu, jednokierunkowością dla samochodów (np. zapobiegając "skrótom" dla samochodów między ulicami Puławską i al. Niepodległości lub Batorego. Jednocześnie takie skróty należy ułatwić w ruchu rowerowym poprzez wprowadzanie kontraruchu na wszystkich ulicach jednokierunkowych.

Dodatkowo rekomenduje się "rozcięcia po skosie" obszaru wewnątrz al. Niepodległości-Batorego-Puławska-Odolańska (granica umowna) – w ciągu ul. Kazimierzowskiej, gdzie można zastosować rozwiązanie z Wrangelkiez w Berlinie (możliwie bardziej estetyczne i przemyślane architektonicznie): https://img.welt.de/img/kultur/mobile232934851/6852500587-ci102l-w1024/Wrangelkiez-Berlin-3.jpg

Taka organizacja ruchu umożliwiałaby wjazd samochodem ul. Kazimierzowską od południa i możliwość dojazdu do Al. Niepodległości, a jeśli od północy, to do ul. Puławskiej.

Należy rozważnie podejść do decyzji gdzie należy wyznaczyć Drogę Dla Rowerów, a gdzie Pas Rowerowy - obecnie szerokie ulica takie jak Kazimierzowska i Krasickiego pozwalają na względnie bezpieczny ruch rowerowy na zasadach ogólnych (osobom dorosłym). Budowa drogi dla rowerów wiązałaby się z dużymi kosztami i nie wydaje się realna do szybkiej realizacji, a potrzeby są pilne. Jednocześnie samo wymalowanie pasów ruchu dla rowerów nie czyni tych ulic dostępnymi np. dla dzieci na rowerach. Należałoby więc stworzyć infrastrukturę, która jest możliwa do szybkiego wdrożenia, a jednocześnie odseparowana - np. separatorami lub pasem parkowania. 

Kluczowym założeniem programu powinno być umożliwienie bezpiecznego i samodzielnego ruchu także dzieciom w wieku szkolnym, a nie jedynie doświadczonym rowerzystom. 

Popieramy wprowadzenie rozwiązań uspokojenia ruchu w obrębie szkół - należy to rozszerzyć także o przedszkola.

Kwestią kluczowa dla bezpieczeństwa rowerzystów jak i pieszych na Starym Mokotowie jest nielegalne parkowanie w obrębie skrzyżowań, które ogranicza wzajemną widoczność uczestników ruchu - rozwiązanie tego problemu jest bezwzględnie konieczne, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się wszelkich pojazdów.

W obliczu prac remontowych wokół trasy tramwajowej na Wilanów (zamknięcie węzła Puławska) - szczególnie pilne jest wyznaczenie kontraruchu na ulicy Willowej i Chocimskiej, aby umożliwić rowerzystom objazd utrudnień na ul. Puławskiej. Przegłosowano to zresztą w Budżecie Obywatelskim w poprzednich latach.

Ponieważ realizacja dróg dla rowerów w ul. Puławskiej i al. Niepodległości to zadania ZDM i zajmą prawdopodobnie jeszcze sporo czasu, należy usankcjonować i wzmocnić fakt, który wynika z badań ruchu – ul. Kazimierzowska jako rowerowa alternatywa dla Puławskiej i Niepodległości.