Centrum Zrównoważonego Transportu uprzejmie informuje, że prowadzi konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E-59, odcinek Poznań - Wrocław. W ramach konsultacji odbędą się trzy spotkania publiczne w następujących miejscach i terminach:

- Kościan, 16 marca 2005 r., Kościański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 11;

- Bojanowo, 17 marca 2005 r., Urząd Miasta, ul. Rynek 12, sala 11;

- Żmigród, 18 marca 2005 r., Żmigrodzki Ośrodek Kultury, ul. Wrocławska 12.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 16.30. Wezmą w nich udział przedstawiciele inwestora, projektanta, samorządów, organizacji społecznych, mieszkańcy. Serdecznie zapraszamy!

Ponadto z dokumentacją inwestycji można zapoznawać się w dniach i miejscach spotkań od godziny 10.00, oraz od 14 marca do 4 kwietnia 2005 r. w Oddziałach Regionalnych PKP PLK SA: w Poznaniu przy Al. Niepodległości 8, p. 425 (Wydział Realizacji Inwestycji) oraz we Wrocławiu przy ul Joannitów 13, p. 379.

Więcej informacji znajdą Państwo również na specjalnej podstronie internetowej poświęconej konsultacjom:

www.zm.org.pl/e59/

Uwagi i wnioski można składać na spotkaniach lub pisemnie do 4 kwietnia 2005 r. na adres: CZT, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46/6, lub też mailowo z powyższej strony w tym samym terminie.