Zielona likwidacja

Pod hasłem Zielone ulice Warszawy na zlecenie władz miasta firma Proinwestycja przygotowała koncepcje aranżacji zieleni wzdłuż wybranych ulic stolicy. Oprócz samej zieleni koncepcje zawierają zmiany w organizacji ruchu, w niektórych przypadkach niestety mało trafione. Np. na ulicy Krasińskiego w ramach zazieleniania miasto chce... zlikwidować pasy rowerowe.

A jezioro damy tutaj

Na miejscu części obecnych miejsc parkingowych mają zostać posadzone drzewa. Parkingi zostaną przeniesione na obecny pas rowerowy. Ruch rowerowy ma się odbywać na zasadach ogólnych jezdnią między samochodami i autobusami.

Krasińskiego - stan obecny.

Projektowane zmiany - fragment.

Kierowco, zwolnij do 12 km/h

Szerokość jezdni, która pozostanie po wyznaczeniu miejsc postojowych, wynosi 3,5 m. Oznacza to brak możliwości zgodnego z przepisami wyprzedzenia rowerzysty. Wystarczy zatem jeden umiarkowanie wysportowany, ale jadący przepisowo cyklista na odcinku Stołeczna - plac Wilsona, by skutecznie ograniczyć prędkość samochodów osobowych (ale też autobusów komunikacji miejskiej) do 12-15 km/h.

Partycypacyjny wymiar konsultacji

Pasy rowerowe na ul. Krasińskiego wyznaczone zostały zaledwie 2 lata temu w ramach budżetu partycypacyjnego. Na projekt Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego [zobacz >>>] głosowało 1347 osób. Jak na stołeczne warunki zrealizowany został dość szybko, bo w zaledwie półtora roku od głosowania.

Jaki jest jednak sens zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego, angażowania się w dyskusje, promocje, zachęcania do głosowania, jeśli miasto bez żadnych skrupułów likwiduje zrealizowane projekty?

Po co brać udział w konsultacjach, na które zaprasza Urząd Miasta, skoro wyniki poprzednich zostały wyrzucone do kosza?

Nieważny jest temat, liczy się promotor

Co ciekawe, złożony do budżetu partycypacyjnego projekt przewidywał uzupełnienie historycznych szpalerów drzew, i to w sposób godzący zieleń, parkowanie i ruch rowerowy. Na etapie weryfikacji Urząd Miasta wezwał jednak autora pismem UD-XVIII- WKU.062.3.2013.1.ASY z 19 lutego 2014 r. do usunięcia drzew z projektu, jako niezgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego.

4 lata temu odtworzenie szpalerów drzew było niezgodne z zapisami planu. Plan się nie zmienił, natomiast najwyraźniej jego interpretacja zależy od tego, kto zgłasza projekt.

Podsumowanie

Miasto stołeczne Warszawa projektem zmian na ul. Krasińskiego:

1. Łamie umowę społeczną z mieszkańcami, jaką jest budżet partycypacyjny, i demonstracyjnie pokazuje, że nie ma żadnej ciągłości działań urzędu. Nawet zwolennicy zmian powinni być zaniepokojeni, bo jeśli taki tryb postępowania się przyjmie, to za kolejne dwa lata przyjdzie nowy pełnomocnik i w ramach nowej całościowej koncepcji np. wytnie wszystkie dopiero co posadzone drzewka.

2. Promuje projekt niezgodny z obowiązującymi dokumentami planistycznymi - np. ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które wyznacza w ul. Krasińskiego trasę rowerową. [zobacz >>>]

3. Nie informuje uczciwie o konsekwencjach projektowanych zmian. Ani w materiałach na stronie internetowej, ani na spotkaniach konsultacyjnych nie pojawiła się informacja, że kierowcy stracą możliwość wyprzedzenia rowerzystów.

Można pogodzić potrzeby różnych użytkowników

Zielone Mazowsze czasem postrzegane jest jako stowarzyszenie "antysamochodowe". Jednak w przypadku ul. Krasińskiego można pogodzić potrzeby rowerzystów i kierowców - miejsca w szerokim na 40 m pasie drogowym jest pod dostatkiem, by zapewnić zarówno infrastrukturę rowerową, pas dla swobodnego ruchu pojazdów silnikowych, jak i zieleń. Dlatego działania Urzędu Miasta odbieramy jako próbę wykreowania sztucznego i zupełnie niepotrzebnego konfliktu.

Drodzy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej - czy rzeczywiście perspektywa turlania się 12 km/h za starszym panem na Jubilacie jest dla Was atrakcyjna?

Zobacz także

Z koncepcją dla ul. Krasińskiego i Broniewskiego można się zapoznać na stronie:

www.konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/zazielenmy-ulice-publikujemy-koncepcje-broniewskiego-i-krasinskiego